1. Milline on ettevõtte võimekus arendada disaini kasutades ringseid tooteid või teenuseid?

2. Kas ettevõte vajaks ringdisaini auditit või disainisprinti?

3. Kas ettevõte vajaks sissejuhatavat koolitust ringmajandusest ja ringdisaini rakendamise võimalustest?

Vasta kümnele küsimusele, et saada teada, milline on ettevõtte valmisolek viia läbi ringset tootearendust ja millised järgmised sammud seda toetaksid.

Alusta küsimustikuga

Tühista

1/10 Kas ettevõtte äristrateegias kajastub selgelt jätkusuutlikkus ja keskkonnahoidlik või ringmajanduse põhimõtetest lähtuv tootearendus?

2/10 Kas ettevõtes on püstitatud konkreetsed keskkonnaeesmärgid?

3/10 Kas ettevõte on toonud turule omatooteid/teenuseid?

4/10 Kas ettevõtte struktuur ja juhtimissüsteem toetavad innovatsiooni ja keskkonnahoidlikku või ringmajanduse põhimõtetest lähtuvat tootearendust või disaini?

5/10 Kas ettevõttel on sisemist suutlikkust (sh kompetentsi ja oskusi), et tõhusalt juhtida keskkonnahoidliku toote väljatöötamist ideest kuni turule tulemiseni?

6/10 Kas ettevõtte tootearendussüsteemi paindlikkus võimaldab ellu viia väikeseid “kiirprojekte”?

7/10 Kas ettevõttel on olemas kindel protseduur tehnoloogiliste- ja turuarengute ning võimalike riskide ja võimaluste väljaselgitamiseks ja analüüsimiseks?

8/10 Kas ettevõte teeb tootearenduse valdkonnas koostööd ettevõtteväliste ekpertidega (nt konsultandid, disainerid/disainibürood, ülikoolid, uurimiskeskused jt organisatsioonid)?

9/10 Kas ettevõte on kaasatud või teeb koostööd teiste ettevõtetega uute toodete, teenuste või protsesside väljatöötamiseks?

10/10 Kas ettevõttes on püstitatud mõõdikud, mis aitavad hinnata innovatsiooni või disainijuhtimisega seotud tegevuste edukust?

Teie ettevõtte võimekus ja valmisolek ringdisaini põhimõtteid rakendada on:

Madal 0-39%
Keskmine 40-79%
Kõrge 80-100%
Soovitused edasisteks sammudeks:

Ringmajanduse põhimõtete edukaks rakendamiseks peaks ettevõtte äriplaan/strateegia selgelt toetama keskkonnahoidlikku tootearendust.

Ringmajanduse põhimõtete edukaks rakendamiseks peaks ettevõte olema püstitanud endale keskkonnategevust ja soovitatavalt ka keskkonnahoidlikku tootearendust toetavad eesmärgid.

Ringdisaini rakendamine eeldab ettevõtte oma toote/teenuse arenduse võimekuse olemasolu.

Ringmajanduse põhimõtete ja ringsete toodete/teenuste väljatöötamine eeldab, et ettevõttes oleks piisavalt sisemist võimekust (inimressurssi ja pädevust) tootearendusprotsessi juhtimiseks.

Ringmajanduse põhimõtete ja ringsete toodete/teenuste väljatöötamine eeldab, et ettevõttes oleks piisavalt sisemist võimekust (inimressurssi ja pädevust) tootearendusprotsessi juhtimiseks.

Ringmajanduse põhimõtete ja ringsete toodete/teenuste väljatöötamine eeldab, et ettevõttes oleks piisavalt sisemist võimekust (inimressurssi ja pädevust) tootearendusprotsessi juhtimiseks.

Ringmajanduse põhimõtete ja ringdisaini edukaks rakendamiseks peab olema ettevõttel võimekus aru saada valdkonnaga seotud riskidest ja võimalustest.

Ringmajanduse ja ringdisaini edukaks rakendamiseks peab ettevõte omama oskust ja kogemust, et kaasata ettevõtteväliseid eksperte.

Ringmajanduse põhimõtete ja ringsete toodete arendamine eeldab tihedat koostööd erinevate partneritega.

Ettevõtte tootearenduse ja disainijuhtimise tulemuslikkuse hindamise aluseks on selged ja sobivad mõõdikud.

Ringdisaini edukaks rakendamiseks peaksite oma ettevõtte valmisolekut tootearenduse ja keskkonnahoiu/ringmajanduse valdkonnas suurendama. Soovitame teil oma tootearendust ja keskkonnajuhtimissüsteemi edasi arendada. 

Vajalikke näpunäiteid saate Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioonilt:

ekja@ekja.ee
https://ekja.ee/et/
Erika 14, Tallinn

Ringdisaini alaste koolituste ja programmide osas võtke ühendust Eesti Disainikeskusega:

info@disainikeskus.ee
www.disainikeskus.ee
Telliskivi 60a/7, Tallinn

Soovitame teie ettevõttele ringdisaini auditi läbiviimist, et välja selgitada edasist arendamist vajavad tootearenduse valdkonnad ning ringdisaini rakendamise võimalused, mida edasi arendada ringdisaini koolitusprogrammis (Sprint).

Võta ühendust SEI Tallinnaga:

info-Tallinn@sei.org
www.sei.org/centres/tallinn
Erika 14, Tallinn

Soovitame kindlasti teie ettevõttele ringse tootedisainiga edasi liikuda ning osaleda ringdisaini koolitusprojektis (Sprint). 

Võta ühendust Eesti Disainikeskusega:

info@disainikeskus.ee
www.disainikeskus.ee
Telliskivi 60a/7, Tallinn