LOENG JA TÖÖTUBA: “SISSEJUHATUS RINGDISAINI”

Eesti Disainikeskus pakub võimalust tellida ringmajandust- ja ringdisaini sissejuhatav loeng (kestvusega 1-2h), mis annab ülevaate ringmajanduse olemusest ja sellele ülemineku võimalustest disaini rakendamise kaudu. Samuti viime disainerite juhendamisel läbi ringdisaini töötuba, mis avab erinevaid ringdisaini strateegiad ning pakub osalejatele võimaluse toote või teenuse olelusringikeskseks analüüsiks ja ringsete ärivõimaluste avastamiseks.

Saada päring: info@disainikeskus.ee

Testi oma ettevõtte valmisolekut jätkusuutlikumateks valikuteks