Koolitused

Eesti Disainikeskus pakub ettevõtetele:

 
 

Kooliõpilastele:

 
 

Sissejuhatus ringdisaini: LOENG JA TÖÖTUBA

Eesti Disainikeskus pakub võimalust tellida ringmajandust- ja ringdisaini sissejuhatav loeng (kestvusega 1-2h), mis annab ülevaate ringmajanduse olemusest ja sellele ülemineku võimalustest disaini rakendamise kaudu. Koolituse lisana pakume disainerite juhendamisel ringdisaini töötuba, mis avab erinevaid ringdisaini strateegiad ning pakub osalejatele võimaluse toote või teenuse olelusringikeskseks analüüsiks ja ringsete ärivõimaluste avastamiseks. Koolitus sobib peamiselt VKE ettevõtetele.

Ringdisaini AUDIT

Eesti Disainikeskus ja Eesti Kunstiakadeemia jätkusuutliku disaini labor on rahvusvahelises koostöös välja töötanud kaasaegse ringdisaini auditi metoodika,  mille abil on võimalik hinnata organisatsioonide disaini rakendamise võimekust ringmajanduse põhimõtetest lähtuvalt ning võimalikke sobivaid ringdisaini lähenemisi.

Miks ja kellele on Ringdisaini audit mõeldud?

– Ringdisaini audit saab aidata iga ettevõtet või organisatsiooni selle praeguse disainivõimekuse, strateegia, praktikate ja tootearenduse analüüsimisel;

– Ringdisaini audit sobib eelkõige väikestele ja keskmise suurusega organisatsioonidele;

– Ringdisaini audit sobib paremini juba eksisteerivatele organisatsioonidele, sest metoodika keskendub olemasolevate disainijuhtimise praktikate, samuti olemasolevate toodete ja teenuste hindamisele.

Kes Ringdisaini auditit läbi viib ja kui kaua see aega võtab?

– Auditi viib läbi ringmajanduse ekspert ja disainijuht;

– Auditi tulemusena valmib ettevõttele raport, koos konkreetsete soovitustega edaspidisteks tegevusteks.

Materjalid ja lisainfo:

Ringdisaini audit (EST) Lae alla pdf!

EcoDesign Audit (ENG) Lae alla pdf!

 Loe disainiblogist betoonitehas Framm ringdisaini auditi kogemusest, mis viidi läbi ringmajanduse eksperdi Harri Moora ja teenusedisaineri Kaarel Mikkini juhtimisel. 

Ringdisaini SPRINT

Pakume võimalust viia organisatsioonis läbi ringdisaini sprint valdkonna ekspertide juhtimisel. Sprint sisaldab endas ringmajandusealast koolitust, praktilisi ülesandeid ja ettevõtte konkreetse probleemi (toote, teenuse arendus) lahendamist disainmeetoditega. Ringdisaini SPRINT metoodika on välja töötatud koostöös disainiagentuuriga Velvet ning oleme seda piloteerinud erinevates Eesti ettevõtetes.

Sprindi eesmärk:

Töötada välja ettevõttele ringmajanduse äristrateegia ühe konkreetse toote või teenuse raames ja kaardistada peamised ärimudeli komponendid.

Ülesehitus:

Ringdisaini sprint jaguneb kaheks järjestikuseks töötoa päevaks. Töötubadele eelnevalt viivad sertifitseeritud partnerid vajadusel/võimalusel läbi ka ringdisainiauditi, mis loob esmase arusaama ettevõttesisesest muudatuse vajadusest ning annab töötoa läbiviijale sisendi, mis aitab tal töötoa jooksul ettevõtte vajadusi paremini eesmärgistada. Samas saab sprindiga alustada ka ilma eelneva auditita.

Tulemus:

Erinevate ringmajanduse äristrateegiate hindamine ning ühe väärtusloomel põhineva strateegia vastuvõtmine.

Kes Ringdisaini sprinti läbi viib ja kaua see aega võtab?

– Sprint kestab kaks päeva; 

– Ringdisaini sprinti viivad läbi disainer ja ringmajanduse ekspert.

Materjalid ja lisainfo:

VEEBISEMINAR

Eesti Disainikeskuse ringmajanduse “Kuidas?” sessioonid on avatud ruum ettevõtetele ja disaineritele oma kogemuste vahetamiseks. Webinaridel väldime abstraktseid kontseptsioone ja otsime vastust küsimusele: Kuidas on asi ellu toodud? Miks on sellist jätkusuutlikku lahendust tegema hakatud? Kuidas selle arendamine käis (mis oli lihtne, põnev, raske)? Mis on tänaseks saanud? Kuulama on oodatud kõik ringmajanduse huvilised, ettevõtjad ja ettevõtete esindajad, disainerid, ringmajanduse ja -disainieksperdid, tootearendajad, turundajad jt. 

Sessioone korraldavad Eesti Disainikeskus ja Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon.

Kooliõpliastele

Kõikide kooliõpilaste koolituste tellimiseks palume ühendust võtta Eesti Disainikeskusega.

Otsekontaktid: mariann@disainikeskus.ee ja mariliis@disainikeskus.ee

Disainikeskuse tuur

 

45 minuti jooksul viime läbi tutvustava tuuri Eesti Disainikeskuses, mille jooksul tutvustame, mis on disain, kes on disainer ja millega tegeleb Disainikeskus. 

Huvi korral võtta ühendust Eesti Disainikeskusega. Tuurid toimuvad kokkuleppe alusel aastaringselt.  

Läbiviija: Eesti Disainikeskus

Kestus: 45 min

Osalejate arv: maksimaalselt 40 inimest

Disainitund

Külalistund Eesti Disainikeskuses on hea sissevise disaini mõistesse. 80% toote keskkonnamõjust määratakse disaini etapis ja sestap on oluline kestliku tuleviku mõtestamisel mõista disaini rolli toote elutsükli ringseks kujundamisel. Loengus käsitletakse disaini, ringdisaini ja ringmajanduse teemasid. Õpilane mõistab ringmajanduse olemust, oma tarbijavalikute mõju ja oskab luua paremaid lahendusi.

90 minuti pikkuses disainitunnis sisaldub loeng ja praktiline ülesanne meeskondades. Loengu jooksul saavad õpilased ülevaate sellest, mis on disain, kus seda leidub, kes on disainer, miks disain oluline on ja kuidas aitab disain kestlikumat maailma luua. Loengus käsitleme erinevaid disainivaldkondi, Eesti disaini näiteid, ringdisaini põhimõtteid ja häid näiteid nii Eestist kui mujalt maailmast. Loengus arutleme rohepesu ja toodete mõju üle.

Lisaks loengule tehakse läbi praktiline harjutus tiimides, et uurida, millest üks toode koosneb, kelle jaoks toodet vaja on, millist eesmärki toode täidab ja kas ja kuidas saaks toodet või süsteeme toote ümber ringsemaks disainida. Disainitund lõpeb arutelu, refleksiooni ja tagasisidega.

Õpiväljundid

Õpilane teab:

• mis on disain;

• mis vahe on lineaarsel ja ringmajandusel

• mis on ökoloogiline jalajälg

• mis on ringdisaini;

• millistest etappidest koosneb toote eluring;

 

Õpilane oskab:

• täiendada tavapärast toote elutsüklit nii, et sellest saaks ringne toote eluring;

• näha põhiseoseid looduse, inimtegevuse ja tehnoloogia vahel;

 

Õpilane mõistab:

• seoseid materjalide erineval mõjul keskkonnale.

 

Läbiviijad: Mariann Hendrikson ja Mariliis Alev

Kestus: 90 min

Osalejate arv: maksimaalselt 40 inimest

Hind: 180€ + KM (Koos käibemaksuga 220€)

Disainipäevak

Külalispäev Eesti Disainikeskuses on põhjalikum sissevaade disaini mõistesse. 80% toote keskkonnamõjust määratakse disaini etapis ja sestap on oluline kestliku tuleviku mõtestamisel mõista disaini rolli toote elutsükli ringseks kujundamisel. Loengus käsitletakse disaini, ringdisaini ja ringmajanduse teemasid. Töötubades tehakse läbi toote olelusringi harjutusi. Mäng viib seiklema mööda Telliskivi Loomelinnakut ja märkama head ja jätkusuutlikku disaini.

Õpilane mõistab ringmajanduse olemust, oma tarbijavalikute mõju, näha seoseid süsteemides, (ümber)disainida tooteid ringsemaks  ja oskab luua paremaid lahendusi.

 

5h pikkune disainipäevak koosneb loengust, töötoast, hariduslikust mängust ja arutlusest disaini ja ringdisaini teemadel. 

Esimeses päeva (2h) pooles saab loengu formaadis  ülevaate disainist, ringdisainist, disaineri elukutsest ja seosest igapäevaeluga. Avastame erinevaid disainivaldkondi ja kohti, kus disaini leidub ja uurime näiteid disainist nii Eestist kui mujalt maailmast.

Teadmiste kinnistamiseks on praktiline harjutus tiimides, et mõtestada lahti toote eesmärk, kasutajad ja toote funktsionaalsus.

Päevaku poolitab 1h pikkune lõunapaus, mille jooksul saavad õpilased omal käel Telliskivi loomelinnakus lõunat süüa või piknikut pidada.

Teine päeva pool (2h) hõlmab endas ringdisaini teemalist mängu Telliskivi loomelinnakus, ringdisaini töötuba ja arutelu. Koos uuritakse, milliseid ringseid tooteid ja teenuseid Telliskivi loomelinnakus pakutakse, milline on toodete hingeelu, milliseid materjale ja tootmisviise toodete disain hõlmab ja kuidas saab disainer panustada kestlikuma maailma loomisesse, disainides tooteid ja süsteeme ringsemaks.

Disainipäevak lõppeb arutelu, refleksiooni ja tagasisidega.

Pakett sisaldab kosutavat jooki ja kergeid snäkke.

Õpiväljundid

 Õpilane teab:
• mis on disain;
• mis vahe on lineaarsel ja ringmajandusel
• mis on ökoloogiline jalajälg
• mis on ringdisaini;
• millistest etappidest koosneb toote eluring;
 
 
Õpilane oskab:
• täiendada tavapärast toote elutsüklit nii, et sellest saaks ringne toote eluring;
• näha põhiseoseid looduse, inimtegevuse ja tehnoloogia vahel;
• märgata jätkusuutlikku disaini ja hinnata toote keskkonnasõbralikkust
• Esitada kriitilisi küsimusi
• Märgata rohepesu
 
 
Õpilane mõistab: 
• materjalide erinevat mõju keskkonnale;
• oma tarbimisvalikute mõju kestlike väärtuste kontekstis;
• disaini rolli toodete eluea pikendamisel;
• toodete ja süsteemide keerukust.
 
 

Läbiviijad: Mariann Hendrikson ja Mariliis Alev

Kestus: 90 min

Osalejate arv: maksimaalselt 40 inimest

Hind: 345€ + KM (Koos käibemaksuga 421€)

Vaata ka vabavaralist õpivara: CircularClassroom.com

Loe  projektist pikemalt SIIT