Ringmajandus ja -disain

Ringmajandus on majandusmudel ja lähenemine, kus majanduskasv lahutatakse loodusressursside ülekasutamisest ja sellega kaasnevatest negatiivsetest keskkonnamõjudest.

Ühtegi materjali ei raisata, vaid ressursid ja materjalid ringlevad võimalikult kaua ning toodavad seeläbi suuremat väärtust. Tooted disainitakse ja kasutatakse nii, et oleks võimalik toodete, nende komponentide ja materjalide pikaajaline kasutamine, korduskasutamine ja parandamine. Eesmärk on vähendada vajadust uue, loodusest tuleva tooraine järele ning tagada, et loodusesse tagasi jõudvad ained ei tekita ebasobivaid kõrvalnähtusi.

Disaini rakendamine toodete ja teenuste arendamisel mängib olulist rolli ringmajanduse põhimõtetele üleminekul. Ringdisain on disainiprotsess, mille eesmärgiks on toodetele ja teenustele uuenduslike ja jätkusuutlike lahenduste loomine, rõhutades loodusvarade mõistlikku tarbimist, jäätmete vähendamist ja uute innovaatiliste ärimudelite loomist, mis aitavad toodete ja teenuste ringsust ja nende kasutuse pikaajalisust tagada.

Ringdisaini edukas rakendamine eeldab ettevõtetelt teatud sisemise suutlikkuse ja pädevuse olemasolu. Ringdisaini suutlikkuse suurendamiseks saavad ettevõtted kasutada ka mitmeid abivahendeid ja koolitusprogramme.

Tunned, et teie ettevõte saaks kasu ringdisaini rakendamisest?

  • Kas sinu ettevõte omab võimekust ringseid tooted või teenuseid arendada, kasutades disaini?
  • Kas sinu ettevõttel oleks kasu ringdisaini auditi läbiviimisest ja ringdisaini sprindis osalemisest?
  • Kas sinu ettevõttel oleks vaja sissejuhatavat koolitust ringmajandusest ja ringdsiaini rakendamise võimalustest?