SEI osalusel valminud roheoskuste e-kursus Yenesis

Tasuta keskkonnateemaline e-koolitus on avatud kõigile huvilistele
SEI Tallinna osalusel on valminud värske eestikeelne roheteemade e-kursus, mida on võimalik iseseisvalt läbida ja mille läbijad saavad uusi teadmisi tõendava tunnistuse. Koolitus käsitleb viit säästva arenguga seotud teemat: ringmajandus, kliimamuutustega kohanemine, jätkusuutlikud toidusüsteemid, jätkusuutlik veemajandus ja sotsiaalsed oskused.

Koolitus on osa projektist YENESIS (üleeuroopaline noorte tööhõivevõrgustik jätkusuutliku energiamajanduse arendamiseks saartel), mille eesmärk on aidata tööturule 19-29-aastaseid saartel ja äärealadel elavaid noori, kes parasjagu ei õpi ega tööta (NEET noored). Kuna Euroopa Liidu ja Eesti rohepöördega kasvab oluliselt nõudlus keskkonnateemasid terviklikult mõistvate ekspertidele järele, siis püüabki projekt suunata mittetöötavaid ja -õppivaid noori jätkusuutlikkusega seotud valdkondadesse, et selle kaudu saarte elu edendada. Samas on tasuta koolitus hea võimalus ka juba töötavatel täiskasvanutel oma ekspertiisi laiendada ning õppida juurde tööturul üha kaalukamaks muutuvatel teemadel: rohepööre, keskkond, säästev areng. Koolitus on tasuta avatud kõigile huvilistele.

E-kursuse leiab koolituse kodulehelt. Seal on eri keeltes valikuvariandid – tähele tasub panna, et eestikeelseid valikuid on kaks. Värskeim eestikeelne kursus on lehekülje lõpus nimega YENESIS 2.0.

Tunnistuse saamiseks tuleb täita kursus endale sobival põhiteemal ja läbida edukalt sertifitseerimise viktoriin. Kursust on võimalik täita ka kõikidel põhiteemadel.

Tekst: SEI Eesti

ESG ja Euroopa Liidu kestlikkuse regulatsioonide infoseminar

Eesti Disainikeskus ootab disainereid, ringmajanduse ja -disaini spetsialiste, jätkusuutlikkuse eksperte ja ettevõtete esindajaid ESG ja Euroopa Liidu kestlikkuse regulatsioonide infoseminarile. Kuuleme Sustinere ekspertidelt, mida tähendab ESG teemadega arvestamine ettevõtte ärimudeli, strateegia, toodete ja teenuste kujundamisel. Millised Euroopa Liidu jätkusuutlikkuse ja ESG regulatsioonid ettevõtteid enim mõjutavad, kuidas see on seotud kestliku disaini ja ringdisainiga ning mil viisil hakkab mõjutama tootedisainerite tööd. 

Kuupäev: 24. mail 2023
Kell: 10:00-13:00
Asukoht: Eesti Disanikeskuse kontoris (Telliskivi 60a/7)
Osalustasu: 45€ + KM; disainibüroode võrgustiku liikmetele 40€ + KM
Registreerimine: kuni 22.05.2023 SIIN

 

Jätkusuutlikkuse agentuuri Sustinere eksperdid nõustavad igapäevaselt kümneid äriettevõtteid jätkusuutlike praktikate loomisel ja elluviimisel. Seminaril on võimalus esitada ekspertidele küsimusi ja saada vastuseid oma ettevõtte-spetsiifilistele küsimustele.

Käsitletavad teemad:

  • ESG kontekst, olulisus ja tervikvaade – miks ja kuidas ettevõtted sellega tegelevad;
  • Euroopa Liidu rohelepe ning selle peamised regulatsioonid, mis ärisektorit mõjutama hakkavad: taksonoomiamäärus (Taxonomy Regulation) ning kestlikkusteabe direktiiv (Corporate Sustainability Reporting Directive);
  • Euroopa Liidu ökodisaini direktiiv (Ecodesign for Sustainable Products) ja laiendatud tootjavastutuse (Extended Producer Responsibility) nõuded;
  • Ettevõtete ja toodete süsiniku jalajälje arvutamine ja kliimamõju vähendamine läbi ringdisaini ja ringmajanduse.

Loe rohkem esinejate kohta siit.

Ringdisaini auditi läbiviimise koolitus 28. märtsil 2023

Eesti Disainikeskuses leiab 28. märtsil aset ringdisaini auditit tutvustav koolitus, kuhu ootame osalema ringdisaini huvi ja kompetentsiga disainereid, ringmajanduse spetsialiste ja ettevõtete kestlikkuse eksperte, kes soovivad omandada ettevõtetes ringdisaini auditi läbiviimise metoodika.

Kuupäev: 28. märts 2023

Asukoht: Eesti Disainikeskuse kontoris (Telliskivi 60a/7 II korrus)

Kestvus: 10:00 – 13:00

Koolitaja: Harri Moora (SEI Tallinna Keskuse vanemekspert, EKJA juhatuse liige)

Osalustasu: 50€ + km (sisaldab auditi läbiviimise materjale ja kohvipausi)

Registreerimine: kuni 24. märtsini siin

Eesti Disainikeskus ja Eesti Kunstiakadeemia jätkusuutliku disaini labori ja rahvusvaheliste partnerite koostöös loodud ringdisaini auditi metoodika on ettevõttele abivahendiks, et hinnata valmisolekut jätkusuutlike praktikate rakendamiseks oma teenuse- või tootearenduse protsessides.

Auditi metoodika põhjal on võimalik analüüsida organisatsiooni ringmajandusele ülemineku võimekust, strateegiat ja tootearenduse protsesse ning selgitada välja konkreetsele ettevõttele sobivaimad sammud ringmajanduse mudelile üleminekuks ja tuvastada uued potentsiaalsed ringse ärimudeli suunad.

Koolituse viib läbi ringdisaini auditi üks väljatöötajaid, keskkonnaekspert Harri Moora. Auditi läbiviimise kogemust ettevõttes jagab disainijuht Mihkel-Emil Mikk.

Registreeri end koolitusele kuni 24. märtsini siin.

Võimalus osaleda CIRCO ringdisaini pilootprogrammis!

Kuni 16. detsembrini 2021 on ettevõtetel võimalus registreeruda CIRCO ringdisaini pilootprogrammi. Programm sobib ettevõtetele, kellel on huvi ja valmisolek arendada oma tegevuses välja uusi tooteid või teenuseid. Töötubades õpivad osalejad ära tundma, kus on äri ringmajanduses. Programmi jooksul toimub kolm kohtumist, mille vahepeal on ettevõttes vaja lahendada ülesandeid, millega liigutakse ideede otsimisest konkreetse tegevusplaanini ringdisainiga arvestava lähenemise juurutamiseks. Kohtumised toimuvad jaanuaris 2022 ja on inglise keeles!

Ajaline panus programmi on 3×0,5 päeva + iseseisev töö ca 5h. Täpne ajakava selgumisel. Igas ettevõttes peaks sisuliselt panustama vähemalt kaks inimest, kellel on sõnaõigus ettevõtte juhtimises. 

Registreeri oma ettevõtte huvi SIIN. (Registreerimine kuni 16.12.2021) 

CIRCO disainimeetod on rahvusvaheliselt tunnustatud muutuse juhtimise tööriist, mille efektiivsust näitab see, et 70% CIRCO koolituse läbinutest viib koolituse käigus kavandatud äriideed ellu. CIRCO metoodika on kujundatud uute teenuste ja toodete arendamiseks, kuid sobib ka tänastes protsessides kadude vähendamist. Ringmajandus aitab ettevõttesse tuua innovatsiooni. Ringmajanduse põhimõtteid juba järgivatel ettevõtetel on võimalik hinnata oma tegevuse väärtust ja potentsiaali muutuvate regulatsioonide ja turu tingimustes.

Vaata juurde, millised on ringsed ärimudelid:
https://www.youtube.com/watch?v=wNWLDrgB2cU&list=PLzpdeFEALVvVymC_p_QAbEQbKVH9vWe3v&index=2

Ja mis on ringsed disainistrateegiad:
https://www.youtube.com/watch?v=iB49ZGxad4Q&list=PLzpdeFEALVvVymC_p_QAbEQbKVH9vWe3v&index=3

Kuidas käivitada ettevõttes innovatsioonitsüklid?

Eesti Disainikeskus kutsub strateegilise disaini koolitusele, et aidata oma organisatsioonil muutuda vastupidavamaks ning olla paremini ette valmistatud tuleviku sündmusteks ja uuteks võimalikeks kriisideks.

Kahepäevane meistriklass toimub 16. ja 17. novembril ning seda viib läbi Sune Gudiksen, Phd (Kolding Design School). Sunel on suur kogemustepagas disaini- ja innovatsioonijuhtimises, täpsemalt tuleviku stsenaariumite kavandamises (future scenario design ja strategic foresight) ning ta on üks neist haruldastest disainer-teadlastest, kes on suutnud rakendada strateegilise disaini ja innovatsiooniteooriaid erinevates Põhja-Euroopa ettevõtetes ja organisatsioonides.

Meistriklassis omandavad osalejad oskuse käivitada innovatsioonitsükleid, kasutades süsteemset disainmõtlemist, et luua tugev organisatsioon, mis on valmis tulevasteks sündmusteks ja kriisideks. Õpitakse, kuidas, kasutades strateegilist ettevaatamist (strategic foresight), strateegilist disaini ja teenusedisaini, luua nii usutavaid kui eelistatud tulevikustsenaariume, sukelduda võimalustesse ning vältida tüüpilisi lõkse ning organisatsiooni innovatsioonibarjääre.

Kellele?

Disainijuhid, ettevõtete innovatsioonijuhid, tootejuhid, projektijuhid, arendusjuhid, kellel on vähemalt mõneaastane töökogemus.

Osalejaid ootab ees:

– Tipptasemel strateegilise disaini ja innovatsiooni teooriad;
– Lühiloengud vahelduvad praktiliste töötubadega;
– Võimalus tulla oma konkreetsete arenguperspektiividega ja kasutada võimalust uurida uusi innovatsioonivõimalusi oma organisatsiooni innovatsiooni portfoolios.

Millal?

16.–17. november, mõlemal päeval kella 9.30–16.00

Kus?

Eesti Disainikeskuse kontor (Telliskivi 60a/7, II korrus, Tallinn)

Registreerumine

Meistriklassi kohtade arv on piiratud! Grupp moodustatakse registreerumise järjekorras. Oskused ja teemad omandanud osalejad saavad tunnistuse, samuti kuvatakse nad soovi korral EDK ringdisain.ee kodulehel strateegilise disaini ja stsenaariumidisaini ekspertidena.

REGISTREERI SIIN (kuni 9. novembrini)

Maksumus

Meistriklassis osalemise tasu on 215 € + KM. Soodushind 180 € + KM Eesti Disainibüroode võrgustiku liikmetele.

Tutvu Meistriklassi pikema tutvustusega siin

Septembris toimub ringmajanduse ja -disaini meistriklass disaineritele

Kahepäevane meistriklass toimub füüsilise koolitusena Tallinnas 29. ja 30. septembril 2021.

Meistriklassi viivad Eesti Disainikeskusega koostöös läbi rahvusvahelise Grow agentuuri ringmajanduse ja -disaini ekspert Kinge Gardien ja disainidirektor Andreas Linnell. Loe lähemalt koolitajatest siin.

Meistriklass on kombinatsioon teooriast, praktilistest tegevustest ja juhtumiuuringutest ning toimub inglise keeles. Meistriklass kujundab osalejates arusaamise ringmajandusest, sellele ülemineku takistustest ja nende ületamisest ning annab ülevaate erinevatest disainistrateegiatest, koostööpraktikatest ja seadusandlusest. Ühtlasi annab meistriklass tööriistad ja tehnikad ringmajanduse põhimõtete rakendamiseks disainiprotsessides.

Meistriklassi läbinud saavad tunnistused, et nad on pädevad viima ellu ringdisaini projekte, samuti lisatakse meistriklassis osalenud disainerid ekspertidena EDK ringdisaini kodulehele.

1-2 kuud peale meistriklassi pakutakse kõigile osalejatele konsultatsiooniaega meistriklassi läbi viinud ekspertidega, et jagada kogemusi ja esitada küsimusi.

Meistriklassi ootame osalema tegevdisainereid, kellel on eelnev kogemus ja huvi ringdisaini vastu. NB! Kohtade arv on piiratud!

Registreerimisvorm asub SIIN

Meistriklassi toimumise aeg: 29. ja 30. september kell 9:30 – 16:30

Registreerimise tähtaeg on 22. september 2021!

Osalustasu: 280€ + KM. EDK võrgustiku liikmetele kehtib 20% soodushind 224€ + KM.

Koolitajad: Kinge Gardien ja Andreas Linnell (Grow)

Koht: Eesti Disainikeskuse uus kontor (Telliskivi 60a/7, II korrus)

Lisainfo: kerli@disainikeskus.ee

Meistriklassi toimumist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.