Ringmajandus: Kuidas? seminar Ringhanked EDKs nüüd järelvaadatav

Vaata EDK Tube kanalist

JÄRELVAADATAV: Ringmajanduse “Kuidas?” sessioon 11: Kas tarbija on valmis rohetreppi mööda käima?

Seekordses “Kuidas?” arutelus võtsime luubi alla, kas Eesti tarbija on valmis eelistama jätkusuutlikke tooteid ja kestlikkust edendavaid teenuseid ning kuidas klienti nügida rohelisemate valikute poole? Vaata webinari salvestust SIIN.

  • Avasõnad. Mariliis Alev (Eesti Disainikeskus)
  • „Kui jätkusuutlik on sinu toidupood?“ Katrin Bats (Rimi Eesti Food)
  • “Ringo korduspakendite teenuse kogemuslugu” Janek Balõnski (Ringo Eco)
  • “Kuidas toote parandus tõstab elukvaliteeti?” Anu Rieberg (anurieberg.com, Trash to Trend.art)
  • Küsimused-vastused & ühine arutelu

Ringmajanduse “Kuidas?” sessioonid on avatud ruum ettevõtetele ja disaineritele oma kogemuste vahetamiseks. Kuulama on oodatud kõik ringmajanduse huvilised, ettevõtjad ja ettevõtete esindajad, disainerid, ringmajanduse ja -disainieksperdid, tootearendajad, turundajad jt. Varasemad “Kuidas?” sarja veebinarid on järelvaadatavad siin.

Sessioone korraldavad Eesti Disainikeskus ja Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon.

JÄRELVAADATAV: Ringmajanduse “Kuidas?” sessioon 10: Digiteenuste (nähtamatu) jalajälg

Eesti Disainikeskuse märtsikuisel “Kuidas?” webinaril kõnelesime jätkusuutlike digiteenuste teemal. Mida peab disainiprotsessis silmas pidama, et muuta digitaalse teenuse või -toote jalajälg jätkusuutlikumaks ja kas digiteenuste väljatöötamisel saab rakendada ringmajanduse põhimõtteid? Kuulsime kogemuslugusid ja nõuandeid valdkonna ekspertidelt:

Vaata webinari salvestust SIIN.

JÄRELVAADATAV: “Kuidas?” sessioon 9: Innovaatilised postipakendid

Sügiseses ringmajanduse “Kuidas?” vestlusringis said sõna Eesti ettevõtteid, kes on võtnud enda missiooniks vähendada maailmas kuhjuvat pakendiprügi ning teevad seda läbi jätkusuutlike postipakendite väljatöötamise ja turule toomisega. Vaata webinari salvestust SIIT.

Oma tooteid ja teenuseid tutvustasid tekstiilijäätmeid väärindav startup Low imPACK, suureformaadilise kunsti labor Artproof, ringpakendeid tootev värske Eesti ettevõtte Pakoo ja nende koostööpartnerid disainistuudiost Upstairs. Vestlust juhtis disainer Piibe Tomp.

Webinar toimus 29.novembril kl 15:00-16:30 Zoomis. Kõikide esinejatega saab lähemalt tutvuda ürituse lehel.

“Kuidas” webinaride sarja korraldavad Eesti Disainikeskus ja Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon.

JÄRELVAADATAV: “Kuidas?” sessioon 8: Ringne tekstiilitööstus Eestis

Ringmajanduse KUIDAS? sessioon nr 8 toimus 9. märtsil kell 15:00-16:30 ning erandkorras inglise keeles. Arutlesime, kas Eestis on potentsiaali ringmajanduslikuks tekstiilitööstuseks – kuulasime nii Eesti (TalTech) kui Soome (Telaketju) kogemusi tekstiiljäätmete ringlussevõtu edendamisel ning tutvusime ettevõttega Paragon Sleep, mis kasutab tekstiilijäätmete übertöötlemise tehnoloogiat ja sellest saadud kiudu erinevate uute toodete toormena.

Vaata üritust järele siit.

//

Kuupäev: 9. märts 2022
Kell: 15:00-16:30
Kõnelejad: Pirjo Heikkilä (Telaketju), Tiia Plamus (TalTech), Innar Susi (Paragon Sleep), Reet Aus (reetaus.com)
Vestlust suunab: Reet Aus
Keel: inglise
Koht: ZOOM
Maksumus: Tasuta
Sihtgrupp: ettevõtjad ja ettevõtete esindajad, disainerid, ringmajanduse eksperdid, tootearendajad, turundajad ja kõik teised ringmajanduse huvilised

Ajakava:

15:00 – 15:05 Sissejuhatus – Reet Aus, reetaus.com

15:05 – 15:25 Telaketju koostöövõrgustik ja ringsete tekstiilide uuringud Soomes – Pirjo Heikkilä, VTT

15:25 – 15:45 Tekstiilijäätmete taaskasutus ja ringlus Tallinna Tehnikaülikooli teadus- ja uurimistöödes – Tiia Plamus, TalTech

15:45 – 16:05 Tekstiilijäätmete ümbertöötlemine ja kasutamine praktilises tootmises – võimalused ja väljakutsed – Innar Susi, Paragon Sleep

16:05 – 16:30 Küsimused ja arutelu

Esinejate kohta saab rohkem lugeda siit

“Ringmajanduse parimad praktikad” veebinar nüüd järelvaadatav

Ringmajanduse põhimõtete rakendamiseks jääb Eesti ettevõtetel puudu nii teadmistest kui toetavast keskkonnast, tõdesid ettevõtjad ja eksperdid veebiseminaril “Ringmajanduse parimad praktikad – väljakutsed ja võimalused.” 

Eesti ettevõtetel napib ringmajanduse põhimõtete rakendamiseks sisemisi ressursse, sealhulgas teadmisi ja oskusi, nentis seminaril SEI Tallinna vanemekspert ja Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni (EKJA) juhatuse liige Harri Moora. Lisaks ei toeta ettevõtete ringmajanduse poole liikumise pingutusi väline keskkond, näiteks õiguslik raamistik, maksukeskkond, investeeringute ja ärimudeli arendustoetused, regulatiivsed leevendused ja turunõudlus.

EKJA korraldatud veebiseminaril jagasid oma ringmajanduse ja -disaini kogemusi ka ettevõtted ise. Nende seas oli 2021. aasta ringdisaini edendaja Artisana ehk Stella Soomlais stuudio. Nahastuudio asutaja Stella Runneli sõnul on nende suur väljakutse ringse ärimudeli rakendamisel ettevõtte väiksus – praegustes oludes pole võimalik tekitada vajalikku tootmismahtu, mis oleks äriliselt kasulik. Osaliselt on selle põhjus Eesti väike turg, osutas ta.

Jagamisplatvormi Autolevi suurim väljakutse on nende endi hinnangul üleüldine arusaamade muutmine. „Ringmajandus ise ongi tegelikult üks suurim väljakutse, ehk kuidas muuta paradigmat ja kuidas töötav ärimudel edukalt üles ehitada ning enda jaoks tööle panna,“ selgitas Autolevi OÜ esindaja Tauri Kärson. „Nagu iga ettevõtte puhul, on üks suurimaid väljakutseid konkurents, ja meie puhul on see konkurent auto omamine,“ tõdes ta.

Olulise probleemina tõstatasid ettevõtjad ka tarbija eksitamise ehk rohepesu.

„Rohepesu on rohepöörde absoluutselt kõige suurem probleem,“ leidis 2021. aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte Comodule esindaja Kristjan Maruste. E-kergsõidukite valdkond muutub kiirelt ja kuivõrd turule tuleb kogu aeg uusi tegijaid, on rohepesu Comodule’i jaoks üks aktuaalsemaid väljakutseid. Ka Stella Runnel arutles, et kuigi tarbijate mõtteviis on muutumas ja tehakse üha jätkusuutlikumaid otsuseid, siis rohepesu on selle kõrval palju. Sageli otsustavad inimesed tema hinnangul siiski pealispindselt ega süvene, mida toode ja selle taga olev ärimudel endas tegelikult sisaldab.

Et ettevõtted saaksid hõlpsamini oma teadmisi, oskusi ja tootearendust ringseks muuta, on Eestis välja töötatud rida abivahendeid, mida tutvustas Eesti Disainikeskuse ringmajanduse ja -disaini programmijuht Kerli Kehman-Vaarik. Näiteks pakub Disainikeskus koostöös EKJA ja SEI Tallinnaga ringdisaini auditi ja ringdisaini sprindi teenust – mõlemat saab kasutada nii iseseisvalt kui välise nõustamise abil. Ringdisaini audit aitab usaldusväärse metoodika abil hinnata organisatsioonide võimet integreerida disaini ja ringmajandusega seotud aspektid toote või teenuse arenduse protsessi. Ringdisaini sprint hõlmab muuhulgas koolitust valdkonna ekspertide juhtimisel ja ettevõtte konkreetse probleemi lahendamist disaini abiga.

EKJA korraldatud seminar toimus 23. novembril 2021 ning see võttis ühtlasi kokku Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse (SEI Tallinn) ja EKJA koostöös valminud ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projekti “Ringmajanduse ja ringdisaini parimad praktikad” tulemused. Projektis koguti Eesti ettevõtete edukaid näiteid ringmajanduse ärimudelitest ja ringdisaini lahendustest. Ka projektist ilmnes, et ettevõtete ees seisvad taksitused võivad oluliselt pärssida uute ja olemasolevate ringmajanduslahenduste laiemat kasutust.

Ringmajanduse parimate praktikatega saab põhjalikumalt tutvuda EKJA kodulehel.

Veebiseminari kohta saab detailsemat infot ürituse veebilehelt.

// 

Uudise allikas: sei.org 

 

Webinar: Ringmajanduse parimad praktikad

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni Ringmajanduse Foorum kutsub kõiki huvitatud osapooli webinarile „Ringmajanduse parimad praktikad – väljakutsed ja võimalused”. Webinar toimub 23. novembril 2021 kell 14:00 – 16:00 veebikeskkonnas (MS Teams). Registreeru sündmusele SIIN

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse ja Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni koostöös koguti hiljuti lõppenud projekti “Ringmajanduse ja ringdisaini parimad praktikad” raames Eesti ettevõtete edukaid näiteid ringmajanduse ärimudelitest ja ringdisaini lahendustest (Vaata parimaid praktikaid siit!).

Lisaks on EKJA ja Eesti Disainikeskus viinud läbi mitmeid Ringmajanduse KUIDAS? veebiseminare, kus käsitletakse ringmajanduse rakendamisega seotud aspekte ning arutletakse, kuidas ringsemate toodete ja teenusteni jõuda. Kõik need üritused ja tegevused on näidanud, et ettevõtted kogevad ringmajanduse poole liikudes jätkuvalt takistusi ja väljakutseid.

Antud webinaril on hea võimalus kuulata selle aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte konkursil osalenud ja ka auhinnatud ettevõtete kogemusi ringsete toodete ja teenuste arendamisel. Oma kogemusi jagavad ComoduleStella Soomlais Studio ja Autolevi esindajad. Arutame, mis olid ringsete ärimudelite arendamise suurimad ettevõttesisesed ja -välised väljakutsed ja õppekohad ning millised on tulevikuplaanid. Lisaks antakse ülevaade ringmajanduslikke ärimudeleid toetavatest tööriistadest, mida ettevõtted saavad kasutada nii iseseisvalt kui ka välise nõustamise teel.

Webinari link saadetakse kõigile registreerunutele hiljemalt päev enne ürituse toimumist. Kogutud andmeid kasutatakse ainult üritusega seotud informatsiooni edastamiseks ning muul moel ei töödelda.

Sündmus on tasuta ja toimub eesti keeles. Rohkem infot ja ajakava leiate EKJA veebilehelt.

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni Ringmajanduse Foorum korraldab ringmajanduse teemade avamiseks ja ettevõtete kogemuste jagamiseks regulaarseid seminare ja koolitusi. Vaata lisa!

Ringmajanduse KUIDAS? sessioon 7 – ‘‘Jätkusuutlik linnaruum‘‘

3. novembril kell 16:00 – 17:30 toimub järjekordne Eesti Disainikeskuse ja EKJA poolt korraldatav ringmajanduse “KUIDAS?” webinar. Sel korral räägime jätkusuutlikust linnaruumist. Milline on jätkusuutlik linnaruum? Millised on inimsõbralikud tänavad? Mida tähendab viidandus jätkusuutlikus linnaruumis? Mida tähendab keskkonnasõbralik arhitektuur? Oma kogemusi jagavad disainerid Martin Voltri ja Kristi Rummel-Kottise ning arhitekt Sille Pihlak. Vestlust suunab urbanist Mattias Malk.

Registreerimise link asub siin.

Ajakava:
16:00 – 16:05   Sissejuhatus – Mattias Malk (urbanist ja fotograaf, Urbiquity, EKA)
16:05 – 16:25   Inimsõbralikud tänavad, Elava tänava algatus ja Kollase tn piloot – Martin Voltri (disainer, Fraktal)
16:25 – 16:45   15 min Tartu. Kasutaja teekonna teadlikkuse tõstmise ja süsteemse teeleidmise mõju linnaruumi kõnnitavusele – Kristi Rummel-Kottisse (disainer, Disainiosakond)
16:45 – 17:05   Jäägitu arhitektuur – Sille Pihlak (arhitekt, PART Architects, EKA)
17:05 – 17:30   Avatud arutelu

Loe lähemalt esinejate ja arutlusele tulevate teemade kohta Eesti Disainikeskuse lehelt.

//

Ringmajanduse KUIDAS? sessioonid on avatud ruum ettevõtetele ja disaineritele oma kogemuste vahetamiseks. Me väldime abstraktseid kontseptsioone ja otsime vastust küsimusele KUIDAS on asi ellu toodud. Miks on sellist ringmajanduse lahendust tegema hakatud? Kuidas selle arendamine käis (mis oli lihtne, põnev, raske)? Mis sellest lõpuks sai? Selline lähenemine aitab teistel ettevõtjatel õppida ja inspireeruda tegelikust kogemusest, mitte pelgalt ilusatest mõtetest.

Varasemaid “KUIDAS?” sessioone saab järelvaadata Eesti Disainikeskuse Youtube kanalis.