ESG ja Euroopa Liidu kestlikkuse regulatsioonide infoseminar

Eesti Disainikeskus ootab disainereid, ringmajanduse ja -disaini spetsialiste, jätkusuutlikkuse eksperte ja ettevõtete esindajaid ESG ja Euroopa Liidu kestlikkuse regulatsioonide infoseminarile. Kuuleme Sustinere ekspertidelt, mida tähendab ESG teemadega arvestamine ettevõtte ärimudeli, strateegia, toodete ja teenuste kujundamisel. Millised Euroopa Liidu jätkusuutlikkuse ja ESG regulatsioonid ettevõtteid enim mõjutavad, kuidas see on seotud kestliku disaini ja ringdisainiga ning mil viisil hakkab mõjutama tootedisainerite tööd. 

Kuupäev: 24. mail 2023
Kell: 10:00-13:00
Asukoht: Eesti Disanikeskuse kontoris (Telliskivi 60a/7)
Osalustasu: 45€ + KM; disainibüroode võrgustiku liikmetele 40€ + KM
Registreerimine: kuni 22.05.2023 SIIN

 

Jätkusuutlikkuse agentuuri Sustinere eksperdid nõustavad igapäevaselt kümneid äriettevõtteid jätkusuutlike praktikate loomisel ja elluviimisel. Seminaril on võimalus esitada ekspertidele küsimusi ja saada vastuseid oma ettevõtte-spetsiifilistele küsimustele.

Käsitletavad teemad:

  • ESG kontekst, olulisus ja tervikvaade – miks ja kuidas ettevõtted sellega tegelevad;
  • Euroopa Liidu rohelepe ning selle peamised regulatsioonid, mis ärisektorit mõjutama hakkavad: taksonoomiamäärus (Taxonomy Regulation) ning kestlikkusteabe direktiiv (Corporate Sustainability Reporting Directive);
  • Euroopa Liidu ökodisaini direktiiv (Ecodesign for Sustainable Products) ja laiendatud tootjavastutuse (Extended Producer Responsibility) nõuded;
  • Ettevõtete ja toodete süsiniku jalajälje arvutamine ja kliimamõju vähendamine läbi ringdisaini ja ringmajanduse.

Loe rohkem esinejate kohta siit.