Ringmajanduse KUIDAS? sessioon 6 – ‘‘Milline on jätkusuutlik pakend?‘‘

20. mail, kell 16:00 – 17:30 toimub järjekordne Ringmajanduse KUIDAS? Sessioon. Sel korral räägime lähemalt pakenditest. Milline on jätkusuutlik pakend? Sõna saavad ringmajanduse ja -disaini eksperdid ning Balbiino, Estiko Plastari ja Ringkarp esindajad.

Ringmajanduse KUIDAS? sessioonid on avatud ruum ettevõtetele ja disaineritele oma kogemuste vahetamiseks. Me väldime abstraktseid kontseptsioone ja otsime vastust küsimusele KUIDAS on asi ellu toodud. Miks on sellist ringmajanduse lahendust tegema hakatud? Kuidas selle arendamine käis (mis oli lihtne, põnev, raske)? Mis sellest lõpuks sai? Selline lähenemine aitab teistel ettevõtjatel õppida ja inspireeruda tegelikust kogemusest, mitte pelgalt ilusatest mõtetest.

Kuupäev: 20. mai 2021
Kell: 16:00 – 17:30
Kõnelejad: Harri Moora (EKJA), Heikki Põhi (Balbiino), Taavi Tikk (Estiko Plastar), Katarina Papp (Ringkarp)
Vestlust suunab: Mihkel-Emil Mikk (MI/KL)
Keel: eesti
Koht: ZOOM
Maksumus: Tasuta
Sihtgrupp: ettevõtjad ja ettevõtete esindajad, disainerid, ringmajanduse eksperdid, tootearendajad, turundajad ja kõik teised huvilised.

Ajakava:
16:00-16:05  Sissejuhatus – Mihkel-Emil Mikk (MI/KL)
16:05-16:25  Ülevaade ringsete pakendimaterjalide ja -süsteemide arengust – Harri Moora (EKJA)
16:25-16:50  Ühekordse pakendi disain “Onu Eskimo” jäätise näitel. Heikki Põhi (Balbiino) ja Taavi Tikk (Estiko Plastar)
16:50-17:10  Toote-teenuse pakendi näide: korduskasutamise süsteemid – Katarina Papp (RingKarp)
17:10-17:30  Avatud arutelu

Kõnelejad:

Fotol: Harri Moora

Harri Moora on Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse keskkonnakorralduse programmi juhataja ja vanemekspert ja Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni (EKJA) juhatuse liige. Harri Mooral on magistrikraadi keskkonnapoliitika ja -majanduse valdkonnas (Lundi Ülikool) ja doktorikraadi keskkonnatehnoloogia valdkonnas (Tallinna Tehnikaülikool). Ta omab pikaajalist töökogemust säästva tarbimise ja tootmise, säästva jäätmekäitluse ja ringmajanduse valdkonnas. Harri Moora on osalenud eksperdina paljudes rahvusvahelistes arendusprojektides ja poliitikaanalüüsides ning viinud läbi ettevõtetele suunatud keskkonnajuhtimise ja öko(ring)disaini koolitusi. Igapäevane töö nii Eesti kui rahvusvaheliste ettevõtete ja avaliku sektori organisatsioonidega on andnud talle hea ülevaate ja sügava mõistmise erinevatest ringmajanduse strateegiatest ja lähenemistest.

Fotol: Katarina Papp

Katarina Papp, RingKarp
RingKarbi taga on kolm ühe pere naist Katarina Papp, Hanna Pintson ja Kadrin Pintson. RingKarp pakub toidukohale võimalust toitu ja jooki kaasa müüa ja klientidel seda kaasa osta prügivabalt korduskasutatavates toidukarpides ja joogitopsides. RingKarp loob võrgustikku ja mida rohkem on võrgustikuga liitunud toidukohti seda mugavam on teenus lõpptarbijale. Märtsi- ja aprillikuus viiisime läbi esimese pilootprojekti ja nüüd oleme võrgustikku laiendamas üle kogu Eesti. Oleme jõudnud ka Negavati roheideede konkurssil TOP10 hulka. Katarina Papp räägib lähemalt, millised edusammud ja väljakutsed on RingKarpi seni saatnud.

Fotol: Mihkel-Emil Mikk

Mihkel-Emil on tööstusdisainer ja õppejõud EKA Tootedisaini osakonnas. Oma suurimaks kireks ja fookusteemaks peab ta disaini praktikaid, kus otsib võimalusi objektide, teenuste ja süsteemide jätkusuutlikumaks muutmiseks. Mihkel-Emil leiab, et peame liikuma jätkusuutlikuma tuleviku suunas ning murdma lineaarse tarbimise mudeli. See tähendab disainima tooteid ja teenuseid mis võimaldaksid vähendada tarbimist ja ületootmist, sellejuures kasvatades kõigi heaolu. Mihkel-Emil on ka tööstusdisaini stuudio MI/KL üks partneritest.

Fotol: Taavi Tikk

Taavi Tikk on Estiko-Plastar AS Tootearendusjuht. Igapäevatöö on ta seotud uudsete pakendilahenduste väljatöötamise, klientide nõustamise ja viimased aastad ka suures mahus jätkusuutlike pakendite arendusprojektidega. Peamine eesmärk on välja töötada parimate tavade alusel ümbertöödeldavad ja maksimaalselt ressurssi säästvad pakendid, pidades alati silmas toidu säilivuse aspekte. Samuti püüab Estiko-Plaster olla uute nõuete ja regulatsioonide jõustumisest sammuke eespool, aidates nii ka oma klientidel kiirete muutustega sammu pidada.

Fotol: Heikki Põhi

Heikki Põhi on Balbiino turundusdirektor, kelle vastutusvaldkond on Balbiino kaubamärkide tootearendus ja turundus. Omades 25 aastast toidutööstuste turunduse vedaja staaži, on Heikkil ette näidata üsna mahukas erinevate toodete turule toomise, sealhulgas ka eba-õnnestumiste, kogemus. Koorijuhi haridusega loomeinimesena on ta suutnud mõnelgi korral vältida tavapärast ja leida tootele või kauba-märgile huvipakkuv kontseptsioon või eristuv lansseerimislahendus.

///

Ringmajanduse KUIDAS? sessioone korraldavad Eesti Disainikeskus ja Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon.

Vaata KUIDAS? sessioonide salvestusi Eesti Disainikeskuse Youtube kanalis