Ringsuse lünk 2024

Ringmajanduse megatrend kogub tuntust, kui materjalide ringsuse protsent endiselt väheneb kasvava tarbimise üldmahus.

Väljas on viimane ringmajanduse trendide ja mõju analüüs Circularity Gap Report 2024

Circularity Gap Report on aastane väljaanne, mis hindab ülemaailmse majanduse seisundit ja ringlusvõimet, mis kirjeldab kui tõhusalt kasutatakse ressursse ja kuidas majanduses hallatakse jäätmeid. Raport põhineb erinevate näitajate analüüsil, mis on seotud ressursikasutusega, jäätmete tekkimisega, ringlussevõtu määrade ja muude teguritega, mis on seotud ringmajanduse kontseptsiooniga.

Circularity Gap Report annab ülevaate edusammudest, väljakutsetest ja võimalustest, mis on seotud üleminekuga ringmajandusele. See sisaldab soovitusi ja poliitilisi ettepanekuid valitsustele, ettevõtetele ja teistele osalejatele ringlusvõime suurendamiseks ja ringlusvõime vahe lahendamiseks.

Mõiste “ringlusvõime lünk” viitab erinevusele praeguse ringlusvõime ja selle vahel, mis oleks vajalik säästva ressursikasutuse ja seatud kliimaeesmärkide saavutamiseks. Põhimõtteliselt toob see esile lüngad, kus majandus praegu on, ja selle vahel, kus ta peaks olema ringlusvõime osas, et leevendada keskkonnamõjusid ja saavutada jätkusuutlikkuse eesmärgid.

2024 ülemaailmse raporti nopped:

  1. Teiseste materjalide osakaal majanduses on langenud Circularity Gap Report’i mõõtmistega võrreldes: 2018. aastal oli see 9,1%, kuid viie aasta pärast, 2023. aastaks, oli see langenud 7,2%-ni.
  2. Viimase kuue aasta jooksul on ülemaailmne majandus tarbinud üle poole triljoni tonni materjale, peaaegu sama palju kui terve 20. sajand kokku.
  3. 6/9st “planeedipiirist”, mis mõõdavad keskkonna tervist maal, vees ja õhus, on ületatud, suuresti tingitud lineaarse majanduse mõjudest.
  4. Circularity Gap Report 2023 leidis, et 16 ringmajanduse  jõustamine võiks pöörata ümber planeedi piiride ületamise ja vähendada globaalset vajadust materjalide kaevandamiseks kolmandiku võrra.

Need numbrid ja statistika aitavad kirjeldada ringmajanduse praegust seisundit ja väljakutseid ning rõhutavad vajadust kiirete meetmete järele üleminekuks jätkusuutlikumale majandusmudelile.

 

Jutt tõlgitud ja lühendatud:  https://www.circularity-gap.world/2024

Pilt: https://www.circularity-gap.world/2024