Tööriistakast kestlike käitumiste toetamiseks

Riigikantselei innovatsioonitiim ning rohepöörde koordinatsioonitiim algatusel on läbiviidud uuring inimeste kestlikust käitumisest.

Tulemused, loodud tööriistad ja uuring ise on leitavad veebilehelt:

https://rohekaitumine.riigikantselei.ee/

Teadusuuringu teostajateks olid Rakendusliku Antropoloogia Keskus, mõttekoda Praxis ning Tartu ja Tallinna Ülikooli teadlased. Teadusuuringu materjalid koostati vahemikus detsember 2022 – juuni 2023.

Tööriistad ja uuring on mõeldud eelkõige avalikule sektorile, et anda mõjus põhi inimeste käitumise kestlikumaks muutmiseks.