Valminud on uus toiduannetamise veebileht

Sotsiaalministeeriumis on valminud uus koduleht toiduannetamine.ee, kus saab vaadata üle Eesti organisatsioone, kellele annetada ülejäänud toit. Viimasest toidujäätmete uuringust selgub, et Eesti kauplustest läheb annetamisele vaid 12% müümata jäänud toidust. Eesti on liitunud rahvusvahelise algatusega toiduraiskamise vähendamiseks. Selleks on ühendanud jõud Keskkonna-, Maaelu- ja Sotsiaalministeerium, koostöös oluliste toidu tootmist, käitlemist ja müüki esindavate erialaliitudega.

Igal aastal läheb maailmas toodetud toidust 1/3 raisku ehk prügikasti – see moodustab 8% inimtekkelisest kasvuhoonegaaside emissioonist. Samas kasvab inimeste arv, kellel on toidust puudus. Kvaliteetsete toiduülejääkide kogumine ja ümberjaotamine on hea võimalus säästa keskkonda ja toetada abivajavaid peresid ja üksi elavaid vanemaid inimesi, sajad Eesti ettevõtted panustavad juba praegu toidu päästmisesse.

Loe lisa EKJA kodulehelt.