Vii oma ettevõttes läbi ringdisaini sprint

Kas Sinu ettevõte sooviks osaleda rohepöördes, aga ei tea, millest alustada? Tundub, et keskkonnasäästlikkuse rakendamine on kallis ning aeganõudev? 

Eesti Disainikeskus on koos rahvusvaheliste partneritega loonud ringdisaini sprindi metoodika. Tegemist on abivahendiga, aitamaks ettevõttel tuvastada disainmeetodite abil üks toode/teenus või toode-teenuse süsteem ringmajanduse mudelile osaliseks või täielikuks üleminekuks, selgitada välja sobivaimad sammud selle arendamiseks ning koostada teostatav tegevuskava.

Ringdisaini sprint jaguneb kaheks järjestikuseks töötoa päevaks. Töötubades avatakse ettevõtte ringmajanduse võimalusi, seatakse fookus konkreetse toote- ja/või teenuse arendusele ning tegeletakse selle toote, teenuse või toode-teenus-süsteemi käegakatsutavaks kontseptsiooniks arendamisega. Sprint lõpeb konkreetse tegevusplaaniga.

Töötubadele eelnevalt on soovituslik viia sertifitseeritud ekspertide poolt läbi ka ringdisaini audit, mis loob kõigile osalejatele esmase arusaama muudatuse vajadusest ja võimalustest ning annab töötoa läbiviijale ja osalejatele sisendi, et töötoa jooksul ettevõtte vajadusi paremini eesmärgistada. NB! Sprindiga saab alustada ka ilma eelneva auditita.

Ringdisaini sprinti viivad läbi kogenud disainijuht ja ringmajanduse ekspert.

Sprindi tulemuseks on ringmajanduse põhimõtetest lähtuva perspektiivseima toote või teenuse või toode-teenuse süsteemi tuvastamine ja selle ärimudeli rakendamise tegevusplaan.

Kui palju ringdisaini sprindi läbiviimine maksab?

Ringdisaini sprindi läbiviimise maksumus sõltub ettevõtte suurusest. Küsi hinnapakkumist: info@disainikeskus.ee või tel. 5204541

Mis on ringmajandus?

Ringmajandus on lähenemine, kus majanduskasv lahutatakse loodusressursside ülekasutamisest ja sellega kaasnevatest negatiivsetest keskkonnamõjudest. Ühtegi materjali ei raisata, vaid ressursid ja materjalid ringlevad võimalikult kaua ning toodavad seeläbi suuremat väärtust. Tooted disainitakse ja kasutatakse nii, et oleks võimalik toodete, nende komponentide ja materjalide pikaajaline kasutamine, korduskasutamine ja taastamine.

Kuidas disain saab aidata?

Disaini rakendamine toodete ja teenuste arendamisel mängib olulist rolli ringmajanduse põhimõtetele üleminekul. Ringdisain on disainiprotsess, mille eesmärgiks on toodetele ja teenustele uuenduslike ning jätkusuutlike lahenduste loomine, rõhutades loodusvarade mõistlikku tarbimist, jäätmete vähendamist ja uute innovaatiliste ärimudelite loomist, mis aitavad toodete ja teenuste ringsust ning nende kasutuse pikaajalisust tagada.

Kui vajad rohkem infot või soovid tellida oma ettevõttele ringdisaini sprinti, siis võta julgelt meiega ühendust: info@disainikeskus.ee