Kandideerimine New European Bauhaus 2023 auhinnale on avatud

“Uus Euroopa Bauhaus“ auhindade uus voor ootab taotlusi kuni 13. jaanuarini 2023, mille raames kutsutakse eurooplasi üles kujutlema ja kujundama üheskoos kestlikku ja kaasavat tulevikku, mis on kaunis silmale, nauditav meelele ja kosutav hingele. 

Euroopa Komisjon käivitas algatuse 2020. aasta lõpus, et ühendada omavahel kogukondi ning siduda Euroopa roheline kokkulepe meie igapäevaelu ja elukeskkonnaga.

Kaks esimest algatuse „Uus Euroopa Bauhaus“ auhindade jagamist 2021. ja 2022. aastal näitasid, et kohalikud kogukonnad on võimelised kokku tulema ning leidma loovaid ja kestlikke lahendusi, mis muudavad meie elu paremaks. Kahel esimesel aastal avaldati auhindadega tunnustust tipptaseme ja loovuse eest algatuse „Uus Euroopa Bauhaus“ elluviimisel ning tõsteti esile silmapaistvaid projekte, ideid ja kontseptsioone (kokku laekus üle 3000 taotluse), mis innustasid algatust edasi arendama. 

Nii nagu 2022. aastal, antakse ka 2023. aastal auhinnad välja neljas kategoorias, mis tuginevad algatuse „Uus Euroopa Bauhaus“ elluviimisel järgitavatele ümberkujundamise temaatilistele telgedele: 

  • taasühinemine loodusega; 
  • kuuluvustunde taastamine; 
  • selliste kohtade ja inimeste esikohale seadmine, kes vajavad seda kõige rohkem, ning
  • vajadus pikaajalise olelusringipõhise mõtteviisi järele tööstuslikes ökosüsteemides.

Fahle Park Tallinnas osaleb New European Bauhaus 2022 kategoorias “Taasühinemine loodusega”. Foto: Terje Ugandi

2023. aasta on Euroopa oskusteaasta. Sellega seoses on 2023. aasta konkursil üks uus alamkategooria, mis hõlmab haridust ja õppimist. 

Kõik taotlused peaksid kajastama eeskujulikul moel algatuse „Uus Euroopa Bauhaus“ kolme väärtust – kestlikkust, kaasatust ja esteetikat/kogemuse kvaliteeti –, asetades samal ajal protsessi keskmesse kohalike kogukondade osalemise ja visiooni. Kõigis neljas kategoorias on kolm alamkategooriat: 

  • alamkategooria A: „Uus Euroopa Bauhaus“ auhind selgete ja positiivsete tulemustega projektide eest, mis on juba ellu viidud; 
  • alamkategooria B: „Uus Euroopa Bauhaus“ tulevikulootuse auhind kuni 30aastaste noorte esitatud kontseptsioonide eest (kontseptsioonid võivad olla erinevas arenguetapis alates selge plaaniga ideedest kuni prototüüpideni) ning 
  • alamkategooria C: „Uus Euroopa Bauhaus“ haridusauhind haridusele ja õppimisele keskenduvate algatuste eest (nõuetele vastavad nii elluviidud projektid kui ka teatava minimaalse valmidusastmega projektid). 

Iga kategooria igas alamkategoorias valib ekspertide žürii välja ühe võitja (st kokku 12 võitjat). Lisaks selgitatakse igas alamkategoorias välja avaliku hääletuse võitja (st kokku kolm auhinda). Võitjad saavad algatuse „Uus Euroopa Bauhaus“ auhinna kätte Euroopa Komisjoni korraldataval ametlikul tseremoonial.

Loe rohkem kandideerimise ja tingimuste kohta siit.

//

Uudise allikas: new-european-bauhaus.eu