Ekspertide tiim

Disainikeskus on kokku koondanud asjatundliku ringmajanduse ja ringdisaini ekspertide tiimi, kes üheskoos disainerite võrgustikuga aitavad teile sobiva ringdisaini missiooni ellu viia.

Harri Moora

Harri Mooral on magistrikraadi keskkonnapoliitika ja -majanduse valdkonnas (Lundi Ülikool) ja doktorikraadi keskkonnatehnoloogia valdkonnas (Tallinna Tehnikaülikool). Ta omab pikaajalist töökogemust säästva tarbimise ja tootmise, säästva jäätmekäitluse ja ringmajanduse valdkonnas. Harri on osalenud eksperdina paljudes rahvusvahelistes arendusprojektides ja poliitikaanalüüsides ning viinud läbi ettevõtetele suunatud keskkonnajuhtimise ja öko(ring)disaini koolitusi. Igapäevane töö nii Eesti kui rahvusvaheliste ettevõtete ja avaliku sektori organisatsioonidega on andnud talle hea ülevaate ja sügava mõistmise erinevatest ringmajanduse strateegiatest ja lähenemistest.

Harri Moora
SEI Tallinn vanemekspert, EKJA juhatuse liige, PhD
+372 62 76 108
harri.moora@sei.org
Kerli Kant-Hvass

Kerli on töötanud jätkusuutlikkuse ja ringmajanduse teemadega üle 15 aasta, omades kogemust era- ja mittetulundussektorist ning akadeemilises valdkonnas nii Eestist, Taanist kui ka Ameerika Ühendriikidest. Tema fookusvaldkondadeks on jätkusuutlik areng ja vastutustundlik ettevõtlus, ringmajandus ja ärimudelite innovatsioon, tekstiilitööstuse ringse ökosüsteemi arendamine ning sektoriülene koostöö. Peale EBSi tegutseb Kerli külalislektorina Copenhagen Business School juures ja on nõustamisettevõtte REVALUATE asutaja, mis pakub ettevõtetele ja organisatsioonidele Põhja-Balti regioonis ja laiemalt ringmajanduslikku arengutuge läbi nõustamise, rakendusuuringute ja projektide ning koostöö arendamise.

Kerli Kant-Hvass
EBS'i ringmajanduse valdkonna juht ja Revaluate asutaja, PhD
revaluate.dk
kerli@revaluate.dk
Markus Vihma

Markus aitab ettevõtteid ja organisatsioone keskkonnaalaste võimaluste leidmisega ning ringmajandusliku väärtusloomega. Tal on pikaajaline kogemus toodete ja teenuste süsteemi disaini ja strateegiaarendusega üle maailma, sh Fortune 500 ettevõttele.

Markus Vihma
Rohetiigri Akadeemia eestvedaja, ringmajanduse ekspert
ringmajandus.ee
markusvihma@gmail.com
Kaisa Hansen

Kaisa on õppinud majandusteadust ja vastutustundlikku ettevõtlust nii Eestis kui Saksamaal. Ta on asutanud ja juhtinud kahte ringmajandusel põhinevat iduettevõtet, loonud MTÜ Circular Economy Estonia ning TalTech Innovatsiooniklubi. Kaisal on 8-aastane kogemus innovatsiooni ja vastutustundliku ettevõtluse valdkonnas, ta nõustab (idu)ettevõtteid ärimudeli innovatsiooni, strateegia ja ringmajanduse teemadel. Kaisa on läbinud „growth-hacking“ ning disainisprindi koolitaja kursused, viinud läbi koolitusi vastutustundliku ettevõtluse, ringmajanduse ning iduettevõtluse teemadel. Ta on olnud kõneisikuks ja mentoriks erinevate ürituste, disainisprintide ja arenguprogrammide raames. Ringmajanduse valdkonnas on Kaisa korraldanud mitmeid koostööprojekte, häkatone, seminare ja muid üritusi koostöös erinevate partneritega Soomest, Lätist, Hollandist, Suurbritanniast. Nt Ellen MacArthur Foundation’i, Säästva Eesti Instituudi, Vastutustundlike Ettevõtete Foorumi, Reet Ausi ning Keskkonnaministeeriumiga.

Kaisa Hansen
TalTech Uusettevõtluse juht, ettevõtja, ringmajanduse ja ESG ekspert
+372 53 339 118
kaisa@compact.eco
Mihkel-Emil Mikk

Mihkel-Emil on tööstusdisainer ja arendusspetsialist. Oma suurimaks kireks ja fookusteemaks peab ta disaini praktikaid, mis keskenduvad objektide, teenuste ja süsteemide jätkusuutlikumaks muutmise võimalustele. Mihkel-Emil leiab, et peame liikuma jätkusuutlikuma tuleviku suunas ning murdma lineaarse tarbimise mudeli. See tähendab disainima tooteid ja teenuseid mis võimaldaksid vähendada tarbimist ja ületootmist, sellejuures kasvatades kõigi heaolu. Mihkel-Emil on ka tööstusdisaini stuudio MI/KL üks partneritest.

Mihkel-Emil Mikk
Tööstusdisainer ja arendusspetsialist
+372 62 67 368
mihkel-emil@miklstudio.com
Joel Kotsjuba

Joel Kotsjuba on oma professionaalses karjääris viimased 6 aastat aidanud ettevõtetel ja avaliku sektori asutustel ärilisi väljakutseid lahendada ja metoodiliselt innovatsiooni luua läbi kasutajakeskse mõtteviisi, teenuse- ja tootearendamise ning strateegilise disaini rakendamise. Viimased 4 aastat töötas Joel Disainiagentuuris Velvet ning vastutas strateegilise disaini, kasutajauurimuste ja teenusedisaini projektide planeerimise ja elluviimise eest. Alates 2021. aasta aprillist arendab Joel digiriigi teenuseid Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeeriumis teenusedisaini nõunikuna.

Joel Kotsjuba
Teenusedisainer, MKM'i teenusedisaini nõunik
/
joel.kotsjuba@gmail.com
Dan Mikkin

Dan Mikkin on tegutsenud disainimaailmas üle 25 aasta. Ta on keskendunud teenusedisainile, sealhulgas organisatsioonide ja süsteemide ümbermõtestamisele. Tema eriline huvi on jätkusuutlik disain, oluline vahend selle saavutamiseks on ringmajandusliku mudeli rakendamine ettevõtetes ja avalikus sektoris. 2021. aastani oli Dan disainibüroo Brand Manual üks partneritest, tegutsedes ka loovjuhi, strateegi, koolitaja ja disainerina.

Dan Mikkin
Disainijuht, teenusedisainer
+372 50 65 213
dan@mikkin.eu
Mikk Tasa

Mikk Tasa on pikaajalise kogemusega strateegiline disainijuht, mentor ja coach. Tema juhtida on Eesti suurima arendusmaja Helmes AS disainimeeskond, olla abiks Tehnopoli idufirmadele ning juhtida ettevõtteid läbi Disaini Meistriklassi. Tema tööks on aidata organisatsioonidel lahti mõtestada väljakutsed kasutajate ja jätkusuutlikuse seisukohast ning leida lahendusi parima kasutajakogemuse ja väärtuspakkumise loomiseks. Miku tugevuseks on süsteemne mõtlemine, disainiprotsesside juhtimine ning disainistrateegia loomine ja juurutamine nii era-kui ka avalikus sektoris. Mikk usub, et disainmõtlemine ning süsteemne lähenemine on võti jätkusuutlikuma tuleviku poole!

Mikk Tasa
Disainijuht (Helmes), coach (Tehnopol Inkubaator, Disaini Meistriklass)
mikk.tasa@helmes.com
Janno Nõu

Janno on professionaalne tööstusdisainer disainibüroos Iseasi. Tal on 8-aastane tootedisaini, tootearendusstrateegiate ja tooteperekondade arendamise kogemus. Janno arvates on ringdisaini rakendavad tooted lisaks keskkonnasäästlikusele ka lihtsalt hea disain, sest tooted-teenused on erilise põhjalikkusega läbi töötatud. Ringdisaini põhimõtteid järgib ta kõikjal, kus vähegi võimalik - ka nendes projektides, kus sellele ekstra tähelepanu ei pöörata.

Janno Nõu
Tööstusdisainer, õppejõud (TalTech, EKA)
janno@iseasi.ee
Alari Orav

Alari Orav
Disainijuht, disainibüroo AKU partner
aku.co
alari@aku.co
Rauno Pello

Rauno Pello on strateegiline disainer, kellel on 20-aastane multidistsiplinaarne disainitaust (graafilisest disainist brändimise ja teenusedisainini), rahvusvahelise ärijuhtimise bakalaureuskraad (EBS) ja digitaalühiskonna juhtimise magistrikraad, MBA (EBS). 2018. aasta kevadest annab Pello EBSis loenguid (disainiettevõtlus, e-äri, uurimistöö disain, kvalitatiivsed uurimismeetodid ning disainijuhtimine ja innovatsioon). 2019. aasta sügisest õpib Pello EBSi doktorantuuris ning töötab nooremteadurina. Pello uurimisfookus on disaini (sh. ringdisaini) juhtimine ja rakendamine ettevõtetes. Lisaks on Pello mentoriks EASi disainimeistriklassides.

Rauno Pello
Disainijuht, strateegiline disainer, nooremteadur ja õppejõud (EBS)
hey@pello.ee
Meelis Mikker

Meelis Mikker on olnud reklaamiagentuuris DDB Eesti loovjuht 25 aastat. Ta omab pikka ja põhjalikku praktikat ettevõtete turundusega. Ta on disaininud sadu pakendeid suurtele Eesti toiduainetööstuse ettevõtetele. Hetkel töötab Meelis pakendite ja strateegiatega oma ettevõttes. Tema huviks on jätkusuutlik pakend, ta on ka „Jätusuutlik pakend” Facebooki grupi asutaja. Meelis Mikker õpetab pakendigraafikat Eesti Kunstiakadeemias.

Meelis Mikker
Disainer, EKA õppejõud
meelismikker.eu
info@meelismikker.eu
Jane Oblikas

Jane on 25-aastase disainvaldkonnas töötamise kogemusega disainmõtlemise treener ja disainijuht. Ta on seotud arvukate disainmõtlemise koolituste, meistriklasside ja äri- ja avaliku sektori innovatsiooni programmide läbiviimisega nii eestvedaja, koolitaja kui ka disainujhi rollis. Jätkusuutlik disain on Jane südameasi, ta on läbinuid mitmeid rahvusvahelisi ringmajanduse ja ringdisaini koolitusi ning olles Disainmõtlemise konverentsi algataja ja kuraator, on ta toonud ringdisaini üheks läbivaks konverentsi teemaks. Jane eesmärk on innustada nii avalikku kui erasektorit ringselt mõtlema ja jätkusuutlikke teenuseid ja tooteid arendama.

Jane Oblikas
Disainmõtlemise treener, disainijuht, Disainmõtlemise konverentsi algataja
+372 56294344
jane@designminds.ee
Mayri Tiido

Mayri Tiido on 10-aastase kogemusega täiskasvanute koolitaja ja õpidisainer. Tema koolitustel on osalenud rohkem kui 3500 inimest 35 riigist. Igapäevaselt tegeleb ta tootmisjääkide ringluse võimaldamisega läbi iduettevõtte Materjalivoog ja uurib rahvusvahelise meeskonnaga, mis oskusi ja teadmisi on vaja noortel, et olla tulevikus ringmajandavate ettevõtete eestvedajad. Ringmajanduse vallas on ta end täiendanud Ellen MacArthur Foundationi ja Cambridge'i ülikooli koolitustel.

Mayri Tiido
Materjalivoo kaasasutaja, koolitaja, ringmajanduse ekspert
+372 56 268 384
mayri.tiido@gmail.com
Tuuli Pärenson

Tuuli kogemus sotsiaalse mõju hindamisega, vastutustundliku ettevõtlusega ja ringmajandusega sai alguse üle 20 aasta tagasi. Temaga koostöös valmis Heateo SA mõju hindamise mudel ja vastav käsiraamat ning tegi läbi uuenduskuuri vastutustundlikkuse indeks. Kuigi igapäevaselt töötab Tuuli IT-valdkonnas, on tema südameasjaks teha seda äärmiselt eetilises ja vastutustundlikkus ettevõttes Gofore. Tuuli saab tavaliselt aidata, kui senine lähenemine enam ei toimi ja uus lähenemine vajab süsteemset ja tugevat vundamenti.

Tuuli Pärenson
Gofore Estonia tegevjuht, vastutustundlikku äri edendaja
/
tuuli.parenson@gofore.com