Vii oma ettevõttes läbi ringdisaini sprint

Kas Sinu ettevõte sooviks osaleda rohepöördes, aga ei tea, millest alustada? Tundub, et keskkonnasäästlikkuse rakendamine on kallis ning aeganõudev? 

Eesti Disainikeskus on koos rahvusvaheliste partneritega loonud ringdisaini sprindi metoodika. Tegemist on abivahendiga, aitamaks ettevõttel tuvastada disainmeetodite abil üks toode/teenus või toode-teenuse süsteem ringmajanduse mudelile osaliseks või täielikuks üleminekuks, selgitada välja sobivaimad sammud selle arendamiseks ning koostada teostatav tegevuskava.

Ringdisaini sprint jaguneb kaheks järjestikuseks töötoa päevaks. Töötubades avatakse ettevõtte ringmajanduse võimalusi, seatakse fookus konkreetse toote- ja/või teenuse arendusele ning tegeletakse selle toote, teenuse või toode-teenus-süsteemi käegakatsutavaks kontseptsiooniks arendamisega. Sprint lõpeb konkreetse tegevusplaaniga.

Töötubadele eelnevalt on soovituslik viia sertifitseeritud ekspertide poolt läbi ka ringdisaini audit, mis loob kõigile osalejatele esmase arusaama muudatuse vajadusest ja võimalustest ning annab töötoa läbiviijale ja osalejatele sisendi, et töötoa jooksul ettevõtte vajadusi paremini eesmärgistada. NB! Sprindiga saab alustada ka ilma eelneva auditita.

Ringdisaini sprinti viivad läbi kogenud disainijuht ja ringmajanduse ekspert.

Sprindi tulemuseks on ringmajanduse põhimõtetest lähtuva perspektiivseima toote või teenuse või toode-teenuse süsteemi tuvastamine ja selle ärimudeli rakendamise tegevusplaan.

Kui palju ringdisaini sprindi läbiviimine maksab?

Ringdisaini sprindi läbiviimise maksumus sõltub ettevõtte suurusest. Küsi hinnapakkumist: info@disainikeskus.ee või tel. 5204541

Mis on ringmajandus?

Ringmajandus on lähenemine, kus majanduskasv lahutatakse loodusressursside ülekasutamisest ja sellega kaasnevatest negatiivsetest keskkonnamõjudest. Ühtegi materjali ei raisata, vaid ressursid ja materjalid ringlevad võimalikult kaua ning toodavad seeläbi suuremat väärtust. Tooted disainitakse ja kasutatakse nii, et oleks võimalik toodete, nende komponentide ja materjalide pikaajaline kasutamine, korduskasutamine ja taastamine.

Kuidas disain saab aidata?

Disaini rakendamine toodete ja teenuste arendamisel mängib olulist rolli ringmajanduse põhimõtetele üleminekul. Ringdisain on disainiprotsess, mille eesmärgiks on toodetele ja teenustele uuenduslike ning jätkusuutlike lahenduste loomine, rõhutades loodusvarade mõistlikku tarbimist, jäätmete vähendamist ja uute innovaatiliste ärimudelite loomist, mis aitavad toodete ja teenuste ringsust ning nende kasutuse pikaajalisust tagada.

Kui vajad rohkem infot või soovid tellida oma ettevõttele ringdisaini sprinti, siis võta julgelt meiega ühendust: info@disainikeskus.ee

Ringdisaini sprindi koolitus

Disainer, tule aita maailma parandada ja õpi selgeks kuidas viia läbi ringdisaini sprinti!

28. ja 30. aprillil toimub kahepäevane ringdisaini sprindi koolitus, mida viivad läbi Joel Kotsjuba ja Kaisa Hansen. Koolituse eesmärk on valmistada ette tulevased ringdisaini sprintide läbiviijad. Koolitus koosneb nii teoreetilisest kui ka praktilisest osast – teeme tutvust ringdisaini sprindi põhimõtete ja eesmärkidega, harjutame läbi meetodeid ning tutvume juhendmaterjalidega.

Ringdisaini sprindi läbiviimise koolitus on suunatud disaineritele ja selle eesmärk on võimaldada koolituse läbinul (toetudes koostatud metoodikale ning juhendmaterjalidele) ringdisaini sprinte organisatsioonides iseseisvalt läbi viia. Antud metoodika on välja töötanud disainibüroo Velvet, koostöös ringmajanduse ekspertidega.

Ringdisaini sprindi eesmärk on pakkuda ettevõtjale paremaid teadmisi ringmajanduse võimalustest ja ärimudelitest, aidata arendada ringmajandusel põhinevat äristrateegiat ning anda võimalus luua jätkusuutlikke tooted ja teenuseid ettevõtetes – see tähendab nii kultuuri ja mõtteviisi muutmist kui ka reaalsete oskuste täiendamist ja tegevusplaani loomist, mida oleks võimalik hakata ellu viima.

Ringdisaini sprindi koolitus 28. ja 30. aprill 2021
Kell:
 28.04 10:00 – 13:30 / 30.04 10:00 – 12:00
Sihtgrupp: teenusedisainerid, interaktsioonidisainerid, tootedisainerid, graafilised disainerid, disainijuhid jne
Koolitajad: Joel Kotsjuba ja Kaisa Hansen
Maksumus: 60 € + KM / 48 € + km (disainibüroode võrgustiku liikmed)
Koht: ZOOM

 

Koolituse ajakava:

Päev 1 (28. aprill)

10:00-11:00 Ringdisaini sprindi metoodika tutvustus ja arutelu
11:00-12:00 Ringdisaini sprindi harjutuste tutvustus ja arutelu
Paus 10 min
12:10-13:10 Ringdisaini sprindi harjutuste tutvustus ja arutelu
Paus 5 min
13:15 – 13:30 Iseseisva harjutusülesande tutvustus 15 min

Päev 2 (30. aprill)

10:00-10:45 Iseseisva harjutusülesande reflektsioon
10:45-11:30 Ringdisaini sprindi läbiviimise kogemuse jagamine ja arutelu kahe ettevõtte näitel: Solve et Coagula ja Tahe Kayak – räägivad Joel Kotsjuba ja Kaisa Hansen.
11:30-12:00 Arutelu

 

Koolitajad:

 

Joel Kotsjuba on oma professionaalses karjääris viimased 6 aastat aidanud ettevõtetel ja avaliku sektori asutustel ärilisi väljakutseid lahendada ja metoodiliselt innovatsiooni luua läbi kasutajakeskse mõtteviisi, teenuse- ja tootearendamise ning strateegilise disaini rakendamise. Viimased 4 aastat töötas Joel Disainiagentuuris Velvet ning vastutas strateegilise disaini, kasutajauurimuste ja teenusedisaini projektide planeerimise ja elluviimise eest. Alates 2021. aasta aprillist arendab Joel digiriigi teenuseid Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeeriumis teenusedisaini nõunikuna.

 

 

Kaisa Hansen on TalTech uusettevõtluse keskuse juht, mentor ja koolitaja. Kaisa on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna, asutanud kaks iduettevõtet ning MTÜ Circular Economy Estonia.
Tal on 8 aastane kogemus innovatsiooni ja vastutustundliku ettevõtluse valdkonnas. Kaisa nõustab iduettevõtteid ärimudeli innovatsiooni, strateegia ja ringmajanduse teemadel.

 

 

Veebinari korraldab Eesti Disainikeskus. Sündmust rahastab Euroopa Liidu Regionaalarengufond.