Nefab Packaging – ringdisaini rakendamise lugu

Nefab Packaging OÜ on Nefabi kontserni kuuluv ettevõte, mis pakub tööstusettevõtetele pakendialast konsultatsiooni, hankelogistikat, pakkematerjale- ja pakketeenuseid, ning pakendamisega seotud teenuseid. Nefab tegeleb papp- ja vahtplasttoodete, vineerkastide, puitkastide, kohvrite ja teiste puittoodete tootmise ning erilahenduste loomisega. Ringdisaini auditi viis läbi Eesti Disainikeskuse poolt Harri Moora (PhD) ja Markus Vihma (MA EKA Jätkusuutliku disaini laborist). 

Millist väljakutset asuti ringdisaini auditiga lahendama?

Kui Nefab aastal 2017 alustas süsteemsema ringmajanduse lahenduste otsimisega, siis otsene nõudlus klientide seas sel hetkel veel puudus, kuigi ettevõte oli juba siis suunatud keskkonnasäästlike lahenduste loomisele. Nefabil oli aga projekt, kus oli soov tulla turule lõpptarbija tootega. See ei olnud siis veel ettevõtte igapäevane tegevus ja hakati otsima võimalikke koolitusi, et saada targemaks selles osas, kuidas seda protsessi õigesti läbi viia. 

Audit pakkus võimalust laiendada tooteprotfelli ja saada paremaks selles valdkonnas. 

Kuidas selleni jõuti? 

Eesmärk oli tarneahela analüüsimise abil tuvastada viisid, kuidas vähendada logistikakulu ja pakkelahenduste keskkonnamõju (optimeerida pappkastide, kile, teibi ja aluste kasutamist) ning. Auditi käigus otsiti ka lahendusi pakendi korduvkasutamiseks, et pakkematerjalide tarbimist täielikult lõpetada.

Mis muutus peale auditis osalemist, millised kasutegurid sellest sündisid? 

Suures pildis on pakkelahenduste disain see, mis aitab optimeerida klientide tarneahelaid ja pakendite haldust. Iga pakend on sisuliselt ikkagi eraldi lahendus, mistõttu on Nefabis tänaseks ka kolm disainerit tööl ning plaan on juurde palgata. Auditist saadud tulemus juurutati tootearenduse protsessi, et järjest enam klientidele selliseid süsteeme ja lahendusi pakkuda. 

Kuidas väljendub ringdisain lõpptulemuses? 

Oluliseks edasiminekuks ringmajandamise suunal peab Jaanus Tamme ka esmaseid lõppkliente Prantsusmaal ja Lätis, kellega on sisse töötatud juba päris hästi toimiv süsteem pakkelahenduste ja transpordi korraldamisel. Suures osas õnnestub nendel koostööpartneritel oma pakkematerjal tagasi Nefabi saata, kus see läheb taas ringlusesse või vajadusel asendatakse uuega. Pakendite standardiseerimine aitab säästa logistika, administreerimise ning materjali kuludelt. Nefabi motivatsiooniks on olla turul toimuvast sammuke eespool. Klientide teadlikkus ringmajandusest on kasvavas trendis ning üha enam küsitakse rohkem jätkusuutlikkuimaid lahendusi. See on olnud indikaator ka juhtkonnale ja siinkohal julgustame muutusi alustama ka suunal altpoolt üles, juhtkonna kaasamine ja ühine mõttemaailm on väga oluline sel suunal. 

Loe Nefabi kohta rohkem siit.

Veel näiteid

Bepco – ühekordne veopakend on ajalugu

pakendid, ringdisain

Loe lisaks

Eesti esimene e-poodide pakendiringluse süsteem Tango

pakendid, ringmajandus

Loe lisaks