SEI osalusel valminud roheoskuste e-kursus Yenesis

Tasuta keskkonnateemaline e-koolitus on avatud kõigile huvilistele
SEI Tallinna osalusel on valminud värske eestikeelne roheteemade e-kursus, mida on võimalik iseseisvalt läbida ja mille läbijad saavad uusi teadmisi tõendava tunnistuse. Koolitus käsitleb viit säästva arenguga seotud teemat: ringmajandus, kliimamuutustega kohanemine, jätkusuutlikud toidusüsteemid, jätkusuutlik veemajandus ja sotsiaalsed oskused.

Koolitus on osa projektist YENESIS (üleeuroopaline noorte tööhõivevõrgustik jätkusuutliku energiamajanduse arendamiseks saartel), mille eesmärk on aidata tööturule 19-29-aastaseid saartel ja äärealadel elavaid noori, kes parasjagu ei õpi ega tööta (NEET noored). Kuna Euroopa Liidu ja Eesti rohepöördega kasvab oluliselt nõudlus keskkonnateemasid terviklikult mõistvate ekspertidele järele, siis püüabki projekt suunata mittetöötavaid ja -õppivaid noori jätkusuutlikkusega seotud valdkondadesse, et selle kaudu saarte elu edendada. Samas on tasuta koolitus hea võimalus ka juba töötavatel täiskasvanutel oma ekspertiisi laiendada ning õppida juurde tööturul üha kaalukamaks muutuvatel teemadel: rohepööre, keskkond, säästev areng. Koolitus on tasuta avatud kõigile huvilistele.

E-kursuse leiab koolituse kodulehelt. Seal on eri keeltes valikuvariandid – tähele tasub panna, et eestikeelseid valikuid on kaks. Värskeim eestikeelne kursus on lehekülje lõpus nimega YENESIS 2.0.

Tunnistuse saamiseks tuleb täita kursus endale sobival põhiteemal ja läbida edukalt sertifitseerimise viktoriin. Kursust on võimalik täita ka kõikidel põhiteemadel.

Tekst: SEI Eesti