Framm integreerib ettevõttesse sorteerimissüsteemi

Betoon- ja betoonvalmistoodete tootmisega tegelev Framm paistab silma keskkonnateadliku ja jätkusuutliku töökeskkonna loomise visiooniga. Alustatud on ettevõttesisese tootmis- ja olmeprügi sorteerimissüsteemi juurutamisega.

Millist väljakutset asuti ringdisaini auditiga lahendama?

Auditi teostamise eesmärk oli kaardistada ettevõtte hetkeolukord ning välja selgitada, milliseid ringdisaini aspekte on võimalik rakendada, et vähendada keskkonda mõjutavat jalajälge ja olla valmis kohanema tulevaste tootmisettevõtteid mõjutavate seadusemuudatustega.

Võimekuse hindamise eesmärgiks oli analüüsida ja hinnata AS Framm olemasoleva äristrateegia ja juhtimissüsteemi taset, tootearenduse protsesse ja praktikaid ning muude oluliste juhtimiselementide olemasolu või puudumist, mis on vajalikud ringmajanduse põhimõtete edukaks integreerimiseks ettevõtte äristrateegiasse ja tootearenduse/disaini protsessi.

Kuidas selleni jõuti?

Ringdisaini auditi käigus teostati ettevõttes vaatlusanalüüs, intervjuud juhtkonnaga ja töötuba töötajatega. Auditi tulemusena anti ettevõtte juhtkonnale kätte konkreetsed suunad, kuidas saavutada muutust läbi sisendmaterjali väärtustamise. Sealhulgas sai ettevõte suunised tootmise säästlikumaks ja ressursitõhusamaks muutmise osas, kuidas tekkivate jäätmete hulka vähendada, neid ringlusse võtta ning uusi tooteid luua.

Mis muutus peale auditis osalemist, millised kasutegurid sellest sündisid?

  • Ringdisaini auditi käigus teostati ettevõttes vaatlusanalüüs, intervjuud juhtkonnaga ja töötuba töötajatega.
  • Auditi tulemusena anti ettevõtte juhtkonnale kätte konkreetsed suunad, kuidas saavutada muutust läbi sisendmaterjali väärtustamise.
  • Sealhulgas sai ettevõte suunised tootmise säästlikumaks ja ressursitõhusamaks muutmise osas, kuidas tekkivate jäätmete hulka vähendada, neid ringlusse võtta ning uusi tooteid luua.

Mis muutus peale auditis osalemist, millised kasutegurid sellest sündisid?

Tööstusettevõtetel on suur väljakutse siseneda ringsesse majandusmudelisse, kuna rohelise kuvandi pakkumine tähendab olulisi investeeringuid tootmisprotsessi ja kogu tarneahela ümberkorraldamiseks, tootearenduseks ning uute tehnoloogiate kasutuselevõtmiseks.

Audit näitas, et ettevõte on enda jaoks perspektiivsemates ringmajanduse valdkondades juba samme võtnud. Näiteks on betoontoodete sisendmaterjalidega seotud küsimused väga olulised ja pidevalt kontrollitud. Samuti on ettevõte pidevalt tegelenud tootmisprotsesside ressursi ja- energiatõhususe küsimustega ja analüüsinud tehnoloogilisi võimalusi tootmisprotsessis ülejäävat betoonmaterjali uuesti betooni tootmisse tagasi suunata. See lähenemine oleks selgelt tekkivate tootmisjäätmete kõige kõrgema tasemega ringlussevõtt. Siiani on tootmisjääke antud vastavatele ettevõttetele ettevõtteväliseks taaskasutamiseks. Analüüs näitas, et nii olemasolev tootmisprotsess kui ka tooted omavad ringmajanduse ja ringdisaini seisukohast potentsiaali edasiseks arendustegevuseks.

Kuidas väljendub ringdisaini lõpptulemus?

Auditi tulemusel sai Framm suuniseid tootmise säästlikumaks ja ressursitõhusamaks muutmise osas, kuidas tekkivate jäätmete hulka vähendada, neid ringlusse võtta ning uusi tooteid luua.

Loe pikemalt Disainiblogist: https://disainikeskus.ee/disainiblogi/keskkonnateadlik-betoonitehas-framm.

Veel näiteid

Framm integreerib ettevõttesse sorteerimissüsteemi

Audit

Betoon- ja betoonvalmistoodete tootmisega tegelev Framm paistab silma keskkonnateadliku ja jätkusuutliku töökeskkonna loomise visiooniga. Alustatud on ettevõttesisese tootmis- ja olmeprügi sorteerimissüsteemi juurutamisega.

Loe lisaks

Framm integreerib ettevõttesse sorteerimissüsteemi

Audit

Betoon- ja betoonvalmistoodete tootmisega tegelev Framm paistab silma keskkonnateadliku ja jätkusuutliku töökeskkonna loomise visiooniga. Alustatud on ettevõttesisese tootmis- ja olmeprügi sorteerimissüsteemi juurutamisega.

Loe lisaks