Telli oma ettevõttele ringdisaini audit

Soovid osaleda rohepöördes, aga ei tea, millest alustada? Tundub, et keskkonnasäästlikkuse rakendamine ettevõttes on kallis ning aeganõudev? 

Eesti Disainikeskus ja Eesti Kunstiakadeemia jätkusuutliku disaini labor on loonud koos rahvusvaheliste partneritega ringdisaini auditi metoodika, mis on abivahendiks, et aidata hinnata ettevõtte valmisolekut jätkusuutlikkuse ja ringmajanduse põhimõtete rakendamiseks ning selgitada välja konkreetsele ettevõttele sobivaimad sammud ringmajanduse mudelile üleminekuks.

Kellele on ringdisaini audit mõeldud?

  • Iga ettevõte, kes soovib analüüsida oma organisatsiooni ringmajandusele ülemineku võimekust, strateegiat ja tootearendust ning tuvastada jõukohase teekonna. 
  • Sobib eelkõige väikestele ja keskmise suurusega organisatsioonidele.

Ringdisaini audit aitab ettevõttel:

  • Välja selgitada valmisolek ja suutlikkus muutuda keskkonnasõbralikumaks ja jätkusuutlikumaks, rakendades oma tegevuses ringmajanduse põhimõtteid.
  • Mõista ringmajandust ja disainmõtlemise abil välja selgitada võimalikud ärimudelid, et integreerida ringmajandusega seotud aspektid oma toote/teenuse/süsteemide arendamisse.
  • Tuvastada jõukohane teekond ringmajandusele üleminekul.

Kes ringdisaini auditit läbi viib ja kaua see aega võtab?

  • Auditi viivad läbi ringmajanduse ekspert ja disainijuht.
  • Audit kestab 1-2 päeva ja sisaldab endas ettevõtte külastust, intervjuusid ja töötuba ettevõttes.

Auditi tulemusena valmib ettevõttele hetkeolukorra ja uute ärivõimaluste kokkuvõte ning soovitused, kuidas oleks ettevõttel kõige mõistlikum edasi liikuda oma äristrateegia/ärimudeli ning toodete/teenuste ringsemaks muutmisel.

Palju ringdisaini auditi läbiviimine maksab?

Ringdisaini auditi läbiviimise maksumus sõltub ettevõtte suurusest. Küsi hinnapakkumist: info@disainikeskus.ee või tel. 5204541

Mis on ringmajandus?

Ringmajandus on majandusmudel, kus majanduskasv lahutatakse loodusressursside ülekasutamisest ja sellega kaasnevatest negatiivsetest keskkonnamõjudest. Ühtegi materjali ei raisata, vaid ressursid ja materjalid ringlevad võimalikult kaua ning toodavad seeläbi suuremat väärtust. Tooted disainitakse ja kasutatakse nii, et oleks võimalik toodete, nende komponentide ja materjalide pikaajaline kasutamine, korduskasutamine ja taastamine.

Kuidas disain saab aidata?

Disaini rakendamine toodete ja teenuste arendamisel mängib olulist rolli ringmajanduse põhimõtetele üleminekul. Ringdisain on disainiprotsess, mille eesmärgiks on toodetele ja teenustele uuenduslike ning jätkusuutlike lahenduste loomine, rõhutades loodusvarade mõistlikku tarbimist, jäätmete vähendamist ja uute innovaatiliste ärimudelite loomist, mis aitavad toodete ja teenuste ringsust ning nende kasutuse pikaajalisust tagada.

Kui vajad rohkem infot või soovid tellida oma ettevõttele ringdisaini auditit, siis võta julgelt meiega ühendust: info@disainikeskus.ee