Võimalus osaleda CIRCO ringdisaini pilootprogrammis!

Kuni 16. detsembrini 2021 on ettevõtetel võimalus registreeruda CIRCO ringdisaini pilootprogrammi. Programm sobib ettevõtetele, kellel on huvi ja valmisolek arendada oma tegevuses välja uusi tooteid või teenuseid. Töötubades õpivad osalejad ära tundma, kus on äri ringmajanduses. Programmi jooksul toimub kolm kohtumist, mille vahepeal on ettevõttes vaja lahendada ülesandeid, millega liigutakse ideede otsimisest konkreetse tegevusplaanini ringdisainiga arvestava lähenemise juurutamiseks. Kohtumised toimuvad jaanuaris 2022 ja on inglise keeles!

  • Esimene kohtumine: Ringdisaini põhimõtetega tutvumine. Kadude kaardistamine lineaarses tarne-, tootmise,- ja tarbimisahelas. Kaardistuse pinnalt ilmnevate äriarendusvõimaluste tuvastamine  ja väljavalimine.
  • Teine kohtumine: Idee edasiarendus, kasutades ringdisaini strateegiaid ja ‘tooted mis kestavad’ ärimudeleid. Väärtuspakkumise loomine koos ärimudeli kirjeldusega, toote (ümber)disainiga ja täiendavate teenustega.
  • Kolmas kohtumine: Iga osaleva ettevõtte tegevuskava ettevalmistus oma idee turule toomiseks koos ajaplaani, sidusgruppide ja partneritega, kellega vajalik muutus ellu viia.

Ajaline panus programmi on 3×0,5 päeva + iseseisev töö ca 5h. Täpne ajakava selgumisel. Igas ettevõttes peaks sisuliselt panustama vähemalt kaks inimest, kellel on sõnaõigus ettevõtte juhtimises. 

Registreeri oma ettevõtte huvi SIIN. (Registreerimine kuni 16.12.2021) 

CIRCO disainimeetod on rahvusvaheliselt tunnustatud muutuse juhtimise tööriist, mille efektiivsust näitab see, et 70% CIRCO koolituse läbinutest viib koolituse käigus kavandatud äriideed ellu. CIRCO metoodika on kujundatud uute teenuste ja toodete arendamiseks, kuid sobib ka tänastes protsessides kadude vähendamist. Ringmajandus aitab ettevõttesse tuua innovatsiooni. Ringmajanduse põhimõtteid juba järgivatel ettevõtetel on võimalik hinnata oma tegevuse väärtust ja potentsiaali muutuvate regulatsioonide ja turu tingimustes.

Vaata juurde, millised on ringsed ärimudelid:
https://www.youtube.com/watch?v=wNWLDrgB2cU&list=PLzpdeFEALVvVymC_p_QAbEQbKVH9vWe3v&index=2

Ja mis on ringsed disainistrateegiad:
https://www.youtube.com/watch?v=iB49ZGxad4Q&list=PLzpdeFEALVvVymC_p_QAbEQbKVH9vWe3v&index=3