Keskkonnahoidlik näitusemudel- EKM

5. oktoobril Kumu kunstimuuseumis esitletav kestliku näituse mudel on praktiline ja inspireeriv tööriist, mis aitab muuseumidel ja teistel näituseasutustel hinnata näituste keskkonnamõju ning näitusetegevust rohelisemaks muuta.

Spetsiaalselt mudeli jaoks loodud süsinikukalkulaatori abiga saab arvutada näituse materjali, transpordi ja energiakuluga ning trükiste ja jäätmetekkega seotud heitkoguseid. „Ehkki kultuurimaastikul ei ole süsinikuheite arvutamine veel kohustuslik, on näituse jalajälje mõõtmine väga põnev ja mõtlemapanev: see näitab mustvalgelt, milline osa meie igapäevastest tegevustest on kõige kliimavaenulikum,“ ütles projekti eestvedaja Karin Vicente.

Erinevalt sarnastest rahvusvahelistest mudelitest kasutab Eesti Kunstimuuseumi kalkulaator suurel määral kliimaministeeriumi tellimusel välja töötatud eriheitetegureid, pakkudes seega võimalikult täpse ja kohalikku konteksti arvestava kalkulatsiooni. Kalkulaatoris on põhjalik materjalide loetelu ja mudel võtab arvesse ka kokkuhoidu, mis tuleneb Eesti muuseumides juba üsna levinud taaskasutusest.

„Heitkoguste mõõtmine aitab hinnata keskkonnategevuse tulemuslikkust, kuid on vaid üks osa muuseumi kestlikumaks muutmisest. Seetõttu oleme mudelisse lisanud hulga soovitusi ja võimalusi, n-ö parimaid praktikaid,“ selgitas Vicente. Oluliste teemadena on käsitletud ringmajanduse suurendamist, prügitekke vähendamist, ökodisaini põhimõtete järgimist näitusekujunduses, graafilist disaini ning keskkonnasõbralikke trükiseid, aga ka näituseasutuse sotsiaalset vastutust ja ligipääsetavuse suurendamist.

Mudel valmis osana Kumu kunstimuuseumi näituseprojektist „Kunst antropotseeni ajastul“, mis keskkonnahoidlikule näitusetegevusele lisaks uurib ja mõtestab Eesti kunstiajalugu ökokriitilisest vaatenurgast ning vaatleb kunstitegemise võimalikkust ja vajalikkust kliimakriisi kontekstis. See on ühtlasi esimene Eesti kunstinäitus, mille süsinikujälge detailselt mõõdetakse.

Lisaks Eesti Kunstimuuseumile jagasid projekti raames oma rohenippe teised muuseumid, näiteks Vabamu, Iisaku kihelkonnamuuseum, Kohtla-Järve Põlevkivimuuseum, Eesti Maaelumuuseumid, Lastemuuseum Miiamilla, Kalevipoja muuseum, Eesti Rahva Muuseum ja mitmed teised.

Mudel asub avalikul veebilehel ning on mõeldud kõigile muuseumidele ja näitusetegijatele tasuta kasutamiseks.

Kestliku näituse mudelit esitletakse Kumu kunstimuuseumis 5. oktoobril kell 17. Pärast mudeli esitlust on kell 18 võimalik külastada näitust „Kunst antropotseeni ajastul“ koos kujundajate ja kuraatoritega.

Meeskond: Karin Vicente, Aleksander Meresaar, Maria Muuk, Roland Reemaa (arhitektuuribüroo LLRRLLRR), Renita Raudsepp, Kaja Kährik
Süsinikukalkulaator: Sirli Pehme ja Liisa Kompus (mõlemad Civitta Eesti AS)
Veebileht ja kujundus: Ranno Ait (WWWstuudio) 

Projekti toetas muinsuskaitseameti muuseumide kiirendi.

Tekst: EKM.ee

Pilt: Kuvatõmmis kestliknaitus.ekm.ee/

Veel näiteid

Karin Raski käe all leidsid Borgi mööblikangad uue elu

ringdisain, tekstiilid

Loe lisaks

WOX keskkonnasõbralike kolimiskastide renditeenus

pakendid, ringmajandus

Loe lisaks