Milline on sinu ettevõtte tulevikupotentsiaal?

Lineaarne majandusmudel oma ületarbimise ja -tootmisega on sihikindlalt välja suremas. Euroopa rohelepe muudab vanad ärisuunad olematuks ja uued direktiivid sunnivad tagant, et muuta vanu harjumusi ja luua uusi ja paremaid ärimudeleid nii toote- kui ka teenusearenduses. 

Eesti Disainikeskuse disainerite suuna juht Kaire Rannik räägib lähemalt, miks Eesti Disainikeskus liitus organisatsiooniga Design Forum Finland ning pani alguse EcoDesign Sprint kiirendile. EcoDesign Sprint kiirendi abil on ettevõtetel võimalik 2-3 päevase töötoa käigus panna paika uued tulevikusuunad.

Kust tuli tõuge sellise kiirendiprogrammi loomiseks?  

Kui me paar aastat tagasi antud projektiga alustasime, oli siit-sealt juba näha kasvavat huvi ringmajanduse ja ringse majandusmudeli vastu. See teadmine andiski tõuke sellise programmi turule toomiseks. 

Täna, paar aastat hiljem, on olukord juba teine. Tulevikuteemast on saanud igapäevane reaalsus. Paljud ettevõtted tajuvad uute Euroopa direktiivide survet ja vajadust uute ärimudelite järele ning inimesed teavad üha rohkem, mis on ringmajandus ja miks üldse tasub oma ärimudeleid ringseks seada. 

Soovitakse olla keskkonna- ja toorainesäästlikumad, eesmärgiks on vähendada tootmisest ülejäänud jääkide teket. Heaks näiteks on värske Materjalivoog algatus, mis kogub kokku ettevõtete tootmisjäägid ja suunab need teisele ringile.

Mis on ringdisaini sprint ja millal võiks vaja minna hoopis ringdisaini auditit?

Ringdisaini sprint on 2-3 päevane äri arenduse kiirendi. See toimub praktilise töötoa formaadis, kus arendatakse välja potentsiaalsed tulevikusuunad ja antakse esmane tegevuskava, kuidas seda kõike rakendama ja juurutama hakata. 

Sprint on mõeldud nendele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, kes soovivad luua muutust, avastada oma ettevõtte tulevikupotentsiaali ja olla pidevas arengus. Töötoa käigus analüüsitakse koos ringmajanduse eksperdi ja disaineriga ettevõtte strateegiat, kaardistatakse hetkeolukorda ja luuakse selle põhjal uusi ärimudeleid. Need annavad suuna, kuidas edasi liikuda lähitulevikus, aga ka pikemaajalised eesmärgid, mida rakendada kaugemas tulevikus. 

Kiirendi on loov ja mänguline ning selle väljund on väga praktiline. Sisuliselt saab kätte kohe suunad ja esialgsed tööriistad, millega oma äriarendust jätkata. Kiirendis võiks osaleda ettevõttest lisaks strateegilistele võtmeisikutele ka müügi- ja turundusjuhid, sest see tagab oluliselt parema tulemuse. Meie omalt poolt paneme kiirendit läbi viiva meeskonna kokku ettevõtte vajadustest ja spetsiifikast lähtuvalt, nii et valitud disaineril oleks vastav ekspertiis ja kogemus samast ärivaldkonnast, et ta oleks võimalikult õige inimene ettevõtte arenguvajadusi juhtima. 

Ringdisaini audit on seevastu ühepäevane protsess. Selle käigus kaardistatakse põhjalikult ettevõtte potentsiaalid, tugevused ja arengusuunad, hinnatakse ettevõtte võimekust. 

Auditi tulemusena valmib ettevõttele raport koos konkreetsete soovitustega edaspidisteks tegevusteks. Auditi viivad läbi ringmajanduse ekspert ja disainijuht. 

Tegelikult ongi soovitatav enne sprinti esmalt läbi teha audit. Auditi tulemustele tuginedes saab minna edasi ringdisaini sprindiga, kus keskendutakse uute potentsiaalide teoks tegemisele. Hakkama saab ka ilma auditita, kui ettevõtte sees on teadlikkus ringmajandusest juba kõrge ning vaja on vaid kedagi, kes värske pilguga aitaks uusi prioriteete seada. 

Nii ringdisaini sprint kui ka audit on konfidentsiaalsed ning korraga osaleb ainult üks ettevõte. 

Uuel ringdisaini kodulehel https://ringdisain.ee saab paari minuti jooksul küsimusele vastates teada, millist lähenemist ettevõttel ringse tootearenduse puhul vaja võiks minna. 

Tööriist sai loodud koos SEI (eesotsas Harri Moora) ja Design Forum Finland EcoDesign Circle projekti raames, kust sündis ka sprindi ja auditi läbiviimise metoodika. Lisaks Eesti Disainikeskusele olid Eesti poolelt meeskonnas ka Pärtel Vurma, Kätlin Kangur ja Joel Kotsjuba disainibüroost Velvet. Nemad on osalenud ka teistel sprintidel, mis toimusid Peterburis ja Soomes, kus omandati antud mudel, mille järgi me viimegi hetkel sprinte läbi Eestis. 

Miks ühel ettevõttel tasub selline protsess ette võtta lisaks sellele, et see võiks olla ka väga tore meeskonnaüritus?

Nii audit kui sprint võimaldavad tõhustada olemasolevaid protsesse ja võtta uusi suundi toote- ja teenuse arenduses. See loob tugeva konkurentsieelise, kui mõelda oma äriprotsesside uuendamise peale juba praegu, mitte alustada sellega siis, kui direktiivid on jõustunud ja vanamoodi enam edasi minna ei saa

Lisaks on kogu protsess suuresti ka ettevõtte enda kujundada, sest lõpuks paneb ettevõte ise paika probleemi, mida ta tuleb sprindi või auditiga lahendama: kas eesmärk on leida pikaajalised või hoopis lühiajalised eesmärgid, koheselt rakendatavad ja mittekulukad esimesed sammud. Võib öelda, et tegemist on rätseptööprogrammiga ja seetõttu julgen väita, et see ei ole kindlasti ajaraiskamine, vaid kasulik investeering oma äri tulevikku. 

Soovitan lugeda ka nende ettevõtete kogemuslugusid, kes on juba osalenud kas sprindis või auditis või koguni mõlemas. Praeguseks on meie poolt pakutud kiirendite kaudu oma äriprotsessidele saanud uue vaate pakkelahendustele spetsialiseerunud Nefab, kes standardiseeris oma pakendid ja säästab sellega logistikalt, administreerimise ning materjali kuludelt. Betoonitehas Framm, kes sai suunised tootmise säästlikumaks ja ressursitõhusamaks muutmise osas, et vähendada tekkivate jäätmete hulka ja veespordivarustuse tootja Tahe Outdoors, kes sai ideid tootmisprotsessi arendamiseks. Ühtlasi soovitan kuulata meie veebinari KUIDAS? sessioon 5, kus eksperdid räägivad lähemalt ringdisaini tööriistade kasutamisest praktiliste näidete abil. 

Artikli autor Martina Tramberg, toimetaja Katrin Tomiste.

Veel näiteid

Ringdisaini audit ettevõttes Framm

audit

Exercitationem laudantium molestiae non mollitia est voluptate a voluptas neque voluptates corporis beatae nostrum assumenda iure aperiam voluptas ab esse…

Loe lisaks

Zero-waste disainer Anu Rieberg

ringdisain

Loe lisaks